Het college van de Onafhankelijke Post en
Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) heeft Koninklijke KPN N.V. een
boete van € 1,6 miljoen opgelegd. De reden hiervoor is dat KPN
geen toestemming aan OPTA had gevraagd dan wel gekregen voor een
tweetal kortingsregelingen aan zakelijke eindgebruikers, zoals KPN
deze in de praktijk ging toepassen. Ook heeft KPN de kortingen niet
op de juiste wijze bekend gemaakt aan marktpartijen. Daarnaast
heeft KPN ten onrechte dubbele kortingen verstrekt aan zakelijke
bellers. Het is niet de eerste keer dat KPN onvoldoende transparant
was met haar kortingsregelingen. Hierdoor is OPTA belemmerd in het
uitvoeren van haar toezichthoudende taak.

De kortingsregelingen staan bekend als
‘de Collectieve WorldLine-kortingsregeling’ en
‘de WorldLineXL-kortingsregeling’. De kortingen zijn
onrechtmatig verstrekt in 2004 en 2005. In totaal heeft KPN ruim
€ 3 miljoen teveel aan kortingen verstrekt door het aanbieden
van de twee regelingen. De overtredingen kwamen aan het licht door
een klacht van een concurrent in het najaar van 2005. Mede omdat
KPN eerder naliet kortingsregelingen te melden, startte OPTA een
onderzoek.

OPTA voorzitter Chris Fonteijn hierover,
‘op KPN als onderneming met een aanmerkelijke marktmacht rust
een zware verantwoordelijkheid. Aangezien de wetgever een
nadrukkelijke keuze heeft gemaakt voor een systeem van preventief
toezicht in plaats van repressief toezicht, is het tijdig
verkrijgen van relevante informatie een basisvoorwaarde om goed
toezicht te kunnen houden. KPN is hier onvoldoende zorgvuldig in
geweest’.

Verplichtingen KPN

Tot 2006 mocht KPN, als partij met
aanmerkelijke marktmacht op de markt voor vaste telefonie, pas
kortingen geven als OPTA deze vooraf had goedgekeurd. Deze
verplichting volgde uit de Telecommunicatiewet van ’98 en het
Besluit ONP huurlijnen en telefonie. De verplichting had als doel
vooraf te kunnen beoordelen of kortingen van invloed zouden kunnen
zijn op de concurrentie in de markt. Indien de twee
kortingsregelingen vooraf aan OPTA waren voorgelegd, had OPTA deze
niet zonder meer goedgekeurd.

Met de herziene Telecommunicatiewet uit
‘04 en het daaruit volgende Retailbesluit voor vaste
telefonie, dat 1 januari 2006 in werking trad, hoeft KPN niet meer
vooraf aan OPTA toestemming te vragen voor haar tarieven. KPN
toetst nu zelfstandig of de diensten die zij aanbiedt voldoen aan
de verplichtingen ten aanzien van retail tariefregulering (zowel
ondergrens- als bovengrensregulering), non-discriminatie en
transparantie. Wel moet KPN alle nieuwe diensten en bijbehorende
tarieven melden aan OPTA. De rol van OPTA is nu vooral gericht op
monitoring en indien nodig handhaving. Ook volgens dit nieuwe
regime voldeden de kortingsacties niet aan de
transparantieverplichting.

bron:OPTA