Den Haag, 7 januari 2005. Het college van Opta, de Onafhankelijke Post
en Telecommunicatie Autoriteit, heeft KPN een boete van EURO 450.000
opgelegd, omdat KPN heeft nagelaten vooraf toestemming te vragen aan
Opta voor het aanbieden van een extra kortingsactie voor zakelijke
bellers. Het gaat om een ongeoorloofde extra korting op de
'Belzakelijk'-reeks, een serie kortingen op het basistarief van KPN,
gericht op de zakelijke markt. Kortingen moeten vooraf door Opta worden
goedgekeurd. Tot aan afgelopen zomer is dit voor alle Belzakelijk
varianten sinds de introductie van dergelijke kortingen in 2003 ook
steeds gebeurd. Afgelopen zomer heeft KPN echter een tijdelijke, extra
Belzakelijk-korting aangeboden, zonder deze vooraf goed te laten keuren
door Opta. Dat is een forse overtreding van de regels die voor KPN
gelden op basis van de Telecommunicatiewet.
 
 
KPN heeft in juli 2004 een beperkte kring van nieuwe zakelijke klanten
bedragen tot initieel 5000 Euro per klant aangeboden, indien zij een
nieuw Belzakelijk abonnement zouden afsluiten. De nieuwe klanten kregen
dit bedrag uitgekeerd op hun bankrekening. Opta doet met het oog op de
bedrijfsvertrouwelijkheid geen mededelingen over de extra omzet die KPN
met deze actie heeft gegenereerd.  
 
Het is KPN als partij met aanmerkelijke marktmacht op de markt voor
vaste telefonie pas toegestaan om kortingen te geven als Opta deze
vooraf heeft goedgekeurd. Dat volgt uit de Telecommunicatiewet, die
beoogt de concurrentie op de markt voor vaste telefonie te bevorderen.
Opta beoordeelt kortingen op de consequenties voor concurrentie in de
markt. Door deze specifieke Belzakelijk-actie niet vooraf aan Opta voor
te leggen heeft KPN een zeer ernstige overtreding van de
Telecommunicatiewet begaan, die de concurrentie aanzienlijk heeft
geschaad. Vandaar dat Opta een hoge boete oplegt.  
 
Deze boete voor KPN staat geheel los van Optas lopende onderzoek naar
ongeoorloofde kortingen van KPN, waarover op 19 oktober jongstleden
door Opta werd bericht (zie www.opta.nl). Dat onderzoek is nog niet
afgerond.  

Bron: OPTA

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular