Het college van OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, gaat via ConsuWijzer klachten van consumenten over telemarketing aannemen. ConsuWijzer is het gezamenlijke informatieloket van OPTA, de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de Consumentenautoriteit, waar de consument terecht kan voor praktische tips en advies over zijn rechten. Op basis van de klachten die via de website van ConsuWijzer (www.consuwijzer.nl) binnenkomen, gaat OPTA de regels die gelden voor telemarketing strenger handhaven.

 

Telemarketing is het via de telefoon benaderen van individuen door bedrijven, goede doelen, of andere organisaties, om iets te verkopen of te vragen, bijvoorbeeld een donatie of lidmaatschap. Veel van deze telefoontjes voldoen niet, of niet geheel, aan de wettelijke eisen. Daarom gaat OPTA optreden. Voor telemarketing, een vorm van direct marketing, geldt een ‘opt-out regime’, dat wil zeggen dat organisaties wel ongevraagd consumenten telefonisch mogen benaderen, maar dat de gebelde tijdens een telefoongesprek altijd actief de mogelijkheid moet worden geboden niet meer door de betrokken organisatie te worden gebeld. Dit moet door de bellende organisatie onvoorwaardelijk, onverkort en zonder kosten voor de gebelde worden geregistreerd en gerespecteerd.

In de aankondiging van deze aanpak eerder dit jaar, heeft OPTA-voorzitter Chris Fonteijn reeds aangegeven de uitwassen in de telemarketing te willen bestrijden. “Wij hebben klachten van consumenten nodig om te kunnen kijken hoe groot de irritatie is. Met de recente komst van ConsuWijzer, die begin deze maand officieel gestart is, kan OPTA direct klachten van consumenten over telemarketing aannemen. Andersom weet de consument ook sneller waar hij terecht kan met zijn klacht”, aldus Chris Fonteijn.

In de aanpak concentreert OPTA zich op de meest dringende overtredingen. OPTA kan boetes tot maximaal EURO 450.000 opleggen.
 
bron:OPTA