Den Haag, 17 maart 2005. Het college van Opta, de Onafhankelijke Post
en Telecommunicatie Autoriteit, wil de tarieven voor het bellen van een
vast naar een mobiel toestel verder omlaag brengen. Op de markt voor
gespreksafgifte (´gebeld worden') op mobiele netwerken is sprake van
aanbieders met aanmerkelijke marktmacht. Zij kunnen zelf de prijs
bepalen, omdat zij geen concurrentiedruk ondervinden. Eindgebruikers
betalen daarom te veel voor het bellen naar een mobiel nummer. De markt
voor gespreksopbouw (´bellen') op mobiele netwerken is wel voldoende
concurrerend. Dat betekent dat KPN op deze markt niet langer als partij
met aanmerkelijke marktmacht wordt aangemerkt.

Op de markt voor gespreksafgifte heeft elke eigenaar van een mobiel
netwerk (KPN, Orange, Telfort, T-Mobile en Vodafone), alsmede Tele2,
als eigenaar van bepaalde netwerkonderdelen, een dominante positie. Dit
heeft te hoge prijzen tot gevolg. Opta wil daarom dat de tarieven voor
gespreksafgifte gebaseerd worden op de onderliggende kosten. Dit moet
middels een geleidelijke afbouw, die door Opta wordt voorgeschreven,
uiterlijk in juli 2008 gerealiseerd zijn. Dat betekent dat het bellen
van vast naar mobiel uiteindelijk tussen 30 en 40 percent goedkoper
wordt dan nu. Dit komt naar verwachting neer op een jaarlijkse
besparing voor bellers van rond EURO 150 miljoen. Daarmee komen de
Nederlandse tarieven meer in lijn met die in andere Europese landen.

Opta ziet geen reden de markt voor gespreksopbouw nog langer te
reguleren. Als gevolg van de oude telecommunicatiewet was KPN tot nu
toe aangewezen als partij met aanmerkelijke marktmacht. Maar met vijf
volledig concurrerende netwerken en een aantal andere aanbieders van
mobiele telefonie is er geen reden voor Opta om vooraf in deze markt in
te grijpen. Geen van de partijen heeft een marktaandeel hoger dan 40
percent. Voor zowel eindgebruikers als inkopers van
groothandelsdiensten zijn er voldoende keuzemogelijkheden. Voor KPN
betekent dit grotere vrijheid bij onderhandelingen over toegang voor
bedrijven tot haar netwerk.

Opta komt tot deze conclusies op basis van diepgaande analyse van de
twee markten voor mobiele telefonie. De nieuwe telecommunicatiewet, die
op 19 mei 2004 in werking trad, gaf Opta hiervoor opdracht. Vandaag
zijn de ontwerpbesluiten gepresenteerd. Deze gaan een uitgebreide
nationale consultatieprocedure in, waarbij een ieder zienswijzen tegen
de besluiten kan indienen bij Opta. Daarnaast kunnen de Europese
collega-toezichthouders hun zienswijze naar voren brengen en dient de
Europese Commissie met de besluiten in te stemmen. Opta verwacht dat de
besluiten rond het eind van de zomer in werking treden.

Opta dient in totaal voor tenminste 18, door de Europese Commissie
aangemerkte, markten voor elektronische communicatie te bepalen of er
voldoende concurrentie is. In de komende maanden presenteert Opta de
ontwerpbesluiten voor de markten voor omroep, breedbanddiensten,
huurlijnen en vaste telefonie. Meer informatie over de marktanalyses is
te vinden op de website van Opta: www.opta.nl

Bron: OPTA