Bedrijfsleven en consument zijn positief
over de economie. Dit blijkt uit de stemmingspeilingen van het CBS
en de Europese Commissie. Medio 2003 bereikte het vertrouwen van
consumenten en van ondernemers in de industrie, de bouw en de
zakelijke dienstverlening een dieptepunt. Sindsdien is dit sterk
verbeterd. Het huidige optimisme past in het beeld van
hoogconjunctuur.

Vertrouwen consument in de lift

Het consumentenvertrouwen neemt gestaag
toe. De optimisten hebben inmiddels weer ruim de overhand op de
pessimisten. In juni 2007 werd zelfs de hoogste stand van het
consumentenvertrouwen in zeseneenhalf jaar bereikt.

Medio 2003 lag het vertrouwen op een
dieptepunt. Toen waren de pessimisten veruit in de meerderheid.
Vooral de stemming over het economisch klimaat is sindsdien sterk
verbeterd. De koopbereidheid nam ook toe, maar aanzienlijk
minder.

Al meer dan een jaar is de stemming onder
de industrieel ondernemers bijzonder goed. In 2003 verkeerde het
producentenvertrouwen nog in een crisis. Daarna is het vertrouwen
gestaag verbeterd. In juli en oktober 2006 werden recordwaarden
bereikt. Ook in de periode daarna is de stemmingsindicator erg
positief gebleven.

Ook groot optimisme bij zakelijke
dienstverleners

De stemming onder ondernemers in de
zakelijke dienstverlening is sinds de zomer van 2003 sterk
opgebloeid. Het oordeel over de orderontvangsten is gestaag
verbeterd en bereikte in het tweede kwartaal van 2007 een absoluut
record. Ook het oordeel over het economische klimaat is sterk
verbeterd.

Naast deze goede oordelen zijn ondernemers
ook steeds optimistischer in hun verwachtingen over de
orderontvangsten, omzetten en personeelssterkte.

Sterke stijging vertrouwen in bouw

Ook de stemming onder de bouwers is
opperbest. Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt dat het
vertrouwen van de Nederlandse bouwsector sinds medio 2003 sterk
gestegen is. In juli lag het vertrouwen van de ondernemers in de
bouw weer bijna op de piek van eind 2000.

bron:CBS