Het producentenvertrouwen in de industrie
kwam in oktober 2006 uit op 9,0. Dit is de hoogste waarde sinds
1985, toen het CBS deze statistiek begon. Sinds de zomer van 2005
is het vertrouwen van de ondernemers sterk toegenomen.

Het producentenvertrouwen is samengesteld
uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie
maanden, het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed
product en het oordeel over de orderpositie.

De ondernemers waren in oktober positiever
over hun toekomstige productie dan in september. Hun oordeel over
de voorraad gereed product verbeterde ook iets. De tevredenheid
over de orderpositie van de industriële ondernemers is ondanks
een minieme daling in oktober nog altijd groot.

De tevredenheid van de ondernemers in de
industrie hangt samen met een geleidelijke toename van het aantal
orders. De index orderpositie (ontvangen orders uitgedrukt in
maanden werk) kwam in oktober uit op 104,7. Dit is de hoogste
waarde sinds 1993.

Voor de tweede maand op rij overtreft het
aantal ondernemers dat uitgaat van een stijging van de
personeelsomvang in de komende drie maanden het aantal dat een
daling voorziet. In de vijf jaar daarvoor ging de meerderheid van
de ondernemers uit van een daling van de personeelsomvang.

In de meeste branches van de industrie is
de stemming van september op oktober verder verbeterd. De
branchegegevens uit de Conjunctuurtest worden woensdag 25 oktober
(14.00u.) gepresenteerd in de Industriemonitor, elders op de
CBS-website.

bron:CBS