Eind 2005 was Nederland somber gestemd.
Voor het eerst in acht jaar was minder dan de helft van de
bevolking optimistisch over de toekomst. Voor het eerst in acht
jaar was één op de tien Nederlanders zelfs expliciet
negatief over die toekomst. Maar eind 2006 wordt radicaal met deze
trend gebroken. 58% is nu positief over de toekomst, tegen 47% in
2005.

Na drie stabiele jaren is vooral het
vertrouwen in de Nederlandse economie fors

toegenomen. Iets meer dan de helft van de
bevolking (51%) verwacht dat de Nederlandse economie komend jaar
nog verder aantrekt; vorig jaar was dat 44%. Mannen zijn hierover
nu positiever (59%) dan vrouwen (43%). Dit blijkt uit het onderzoek
'Focus op 2007', dat Trendbox eind 2006 publiceerde.

De eigen financiële huishouding

Het vertrouwen in een verder economisch
herstel heeft ook zijn invloed op het denken over de eigen
financiële huishouding. In 2000 meende 47% van de bevolking,
dat ze er over een paar jaar financieel beter voor zouden staan. In
2005 was dat nog slechts 34%, maar in 2006 is het vertrouwen met
36% voor het eerst in zes jaar weer wat gegroeid. Het herstel is
echter nog broos, zeker bij de middeninkomens. Men denkt niet
massaal er in 2007 op vooruit te gaan; men verwacht er komend jaar
niet (verder) op achteruit te gaan. Dat impliceert een blijvende
voorzichtigheid ten aanzien van de eigen uitgaven, zeker als de

dure decembermaand weer voorbij is.

Scepsis over de politiek

Op politiek gebied is er sprake van de
nodige scepsis. Ruim vier op de tien Nederlanders onderschrijven de
stelling, dat er op basis van de uitkomst van de Tweede
Kamerverkiezingen geen meerderheidskabinet geformeerd zal kunnen
worden. Slechts 15% verwacht dat het vertrouwen in de landelijke
politiek het komende jaar zal toenemen. Bijna de helft van de
burgers (45%) verwacht nieuwe Tweede Kamer verkiezingen in 2007, en
slechts één op de vijf ondervraagden durft dit
expliciet uit te sluiten. Dat de wegen van Rita Verdonk en de VVD
in 2007 zullen gaan scheiden, is voor precies de helft van de
bevolking een uitgemaakte zaak. Aanzienlijk is wel het vertrouwen
in de leidinggevende capaciteiten van Geert Wilders. Slechts 27%
van de steekproef meent dat zijn fractie de komende zittingsperiode
uit elkaar zal vallen.

Zorg om de maatschappij

Slechts één op de tien
Nederlanders verwacht, dat 2007 een kleurloos jaar

zal worden. Zorgen zijn er bijvoorbeeld
aan het stakingsfront. Beduidend meer (26%) dan in 2005 (16%) denkt
men nu, dat er in 2007 in Nederland veel gestaakt zal gaan worden.
45% verwacht dat zinloos geweld in Nederland in het komende jaar
zal toenemen. Enigszins troostrijk is wel, dat vorig jaar nog 50%
meer zinloos geweld verwachtte, terwijl het in 2004 zelfs 57% was.
De trend is dus positief, maar uit de hoogte van het percentage
spreekt nog veel bezorgdheid.

Opvallend is ook, dat evenals in 2005
circa één op de drie ondervraagden

meent dat hij zich in dit land (beter)
moet gaan beschermen. Nog steeds 22% van de populatie (2005: 20%)
stelt, het liefst te willen emigreren uit Nederland. Precies een
kwart van de ondervraagden denkt weliswaar dat ons land in 2007 dan
een socialer gezicht zal krijgen, maar een bijna even grote groep
verwacht dat dit zeker niet zal gebeuren. En evenals vorig jaar
denkt de helft van de steekproef dat meer Nederlanders in 2007 last
van (gevoelens van) eenzaamheid zullen hebben. Als Nederland in
economisch opzicht al in de buurt komt van de 'comfortzone', dan
is dat in sociaal opzicht nog zeker niet zo.

Weer, verkeer en de Koningin

Evenals vorig jaar verwacht ruim eenderde
van de ondervraagden (35%) dat het weer in het komende jaar
(opnieuw) minder goed voorspelbaar zal zijn. En dat baart hem toch
zorgen. Milieu is een onderwerp dat op de agenda van de consument
door de jaren heen steeds verder is weggezakt, maar voor 2007 is
een revival van dit onderwerp te verwachten. Op dichtslibbende
wegen en files past de term 'revival' zeker niet. Want daarover
wordt altijd gesproken. Maar liefst 79% van de Nederlanders
voorziet voor 2007 weer meer fileproblemen dan in 2006; in de
randstad is dat zelfs 87%. Dat Koningin Beatrix in 2007 haar
aftreden zal aankondigen, wordt door bijna een kwart (22%) van de
Nederlanders verwacht. In 2005 was dat nog 12%.

Top tien van (goede) voornemens

Mocht de stemming niet in alle opzichten
even positief zijn, toch beschikt de Nederlander weer over een
indrukwekkende lijst van (goede) voornemens voor 2007.

De top tien ziet er als volgt uit:

1. Meer genieten van de eenvoudige dingen
in het leven (65%)

2. Meer genieten van de natuur (50%)

3. Meer tijd aan partner/gezin besteden
(46%)

4. Meer tijd voor fitness en conditie
(41%)

5. Gezonder eten (40%)

6. Meer aandacht voor vrienden en familie
(40%)

7. Meer boeken lezen (38%)

8. Meer klussen in & om het huis
(32%)

9. Keihard aan gezondheid werken (27%)

10. Meer nadenken over zingeving (25%)

Over het onderzoek

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan
het rapport 'Focus op 2007', dat Trendbox

samenstelde op basis van ondervraging van
een landelijk representatieve steekproef van n=2.250 ondervraagden
van 16 jaar en ouder. Het onderzoek werd on-line uitgevoerd,
gefaseerd over het jaar 2006.

Over Trendbox

Trendbox B.V. is een van de grootste
volledig onafhankelijke marktonderzoekbureaus in Nederland. Vanaf
de oprichting in 1990 heeft het bedrijf een gezonde groei
doorgemaakt. Dankzij een goede balans tussen ad hoc opdrachten en
continue trendmonitors, heeft Trendbox zich een onderscheidende
positie in de Nederlandse markt voor marktonderzoek en
marktinformatie verworven. Trendbox is lid van de Research
Keurmerkgroep, de vereniging van ISO gecertificeerde
marktonderzoekbureaus in Nederland.

bron:Trendbox