Sociale diensten verwachten dat de helft van de bijstandsgerechtigden in Nederland in de toekomst aan de slag kan. Dat blijkt uit de evaluatie van de Wet Werk en Bijstand. Uiteindelijk verwachten de sociale diensten dat nog maar een kwart van de uitkeringsgerechtigden geen werk zal vinden. Het CNV vreest dat veel bijstandsgerechtigden slechts tijdelijk geholpen zijn met de nieuwe regelingen.

Josine Westerbeek-Huitink, voorzitter van het CNV, reageert laconiek :'Het zou prachtig zijn als bijna iedereen weer werk vindt. Het CNV ziet werk als dà© manier om uit een armoedesituatie te komen. Bijstandsgerechtigden zouden zelf ook graag weer een baan vinden. Maar haastige spoed is zelden goed. Hoe komt het dat er in een jaar tijd zoveel uitkeringsgerechtigden weer aan de slag zijn gegaan?'

Het CNV vreest dat het hier niet gaat om duurzame banen. Een duurzame baan, gevonden met inspraak van de cliënt en waar rekening is gehouden met achtergrond, ervaring en persoonlijke situatie. Maatwerk, zodat iemand ook echt langdurig aan het werk kan blijven. Onze ervaring is dat dit maatwerk er in work first projecten nogal eens aan ontbreekt.

Op deze manier stromen mensen wel uit de bijstand, maar voor hoe lang en vooral op welke manier? Moeten mensen na een half jaar ´werk'  uiteindelijk weer bij de sociale dienst aankloppen? En hoe lang kun je iemand verplichten aan een dergelijk werkproject mee te werken? En is er dan al sprake van ´werk'? Allemaal vragen die bij het CNV oprijzen als er gesproken wordt over optimisme.

Het CNV heeft zelf een onderzoek uitgevoerd over reïntegratie-instrumenten die gemeenten toepassen. Belangrijkste conclusie is dat inspraak en samenspraak met cliënt het succes op reïntegratie vergroten. Ook de individuele reïntegratie overeenkomst (IRO) zou meer aandacht van gemeenten moeten krijgen. Het CNV zal de leden van cliëntenraden in gemeenten handvaten geven dit en duurzame reïntegratie in het algemeen te bevorderen

bron:CNV