Het vertrouwen van ondernemers in de
industrie kwam in mei uit op 8,9. Dit is 1,9 procentpunt hoger dan
in april. Vanaf de zomer van 2005 is het sentiment van de
ondernemers sterk verbeterd. In oktober 2006 werd met 9,0 zelfs het
hoogste niveau ooit bereikt. Sindsdien zijn de ondernemers in de
industrie zeer optimistisch gebleven. In mei benaderde de stemming
onder de ondernemers het hoogste niveau ooit weer. Dat blijkt uit
cijfers van het CBS.

Het producentenvertrouwen is samengesteld
uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie
maanden, het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed
product en het oordeel over de orderpositie. Over de toekomstige
productie waren de ondernemers duidelijk positiever dan in april.
Zo denken per saldo meer ondernemers de productie op te voeren. Uit
realisatiecijfers van de productie bleek dat de industrie in het
eerste kwartaal al een topproductie draaide. Het oordeel over de
orderpositie en de voorraad gereed product verbeterde in mei
licht.

Het aantal ondernemers dat aangeeft dat de
orderontvangsten zijn toegenomen was bijna gelijk aan het aantal
dat een vermindering ziet. De index orderpositie (orderportefeuille
uitgedrukt in maanden werk) is nagenoeg gelijk gebleven en kwam uit
op 112,1. De ondernemers in de industrie waren ook positief ten
aanzien van de werkgelegenheid. Het aantal ondernemers dat uitging
van een stijging van de personeelsomvang was in mei duidelijk in de
meerderheid.

bron:CBS