Voor de VVD is de Amerikaanse veiligheidsagenda leidend bij de politieke keuzes over de inzet van de Nederlandse krijgsmacht bij militaire missies. Hans van Baalen (VVD) erkende dit donderdag in Nieuwspoort bij een politiek debat, georganiseerd door Cordaid met het oog op de aanstaande verkiezingen. Verder werd tijdens dit debat vooruitgang geboekt met het initiatiefwetvoorstel van Bert Koenders (PvdA) om doorvoer van wapens via Schiphol naar conflictgebieden aan banden te leggen. Bovendien stelde Henk Jan Ormel (CDA) voor om extra belasting te heffen op vliegreizen en deze ten goede te laten komen aan het milieu. Kees Vendrik (GroenLinks)zette stevig in op het punt van soja: er moet een importverbod komen op niet verwantwoord geproduceerde soja. Onder de strakke en dynamische leiding van Pieter Hilhorst werden de politici bevraagd op de thema's vredesmissies, een coherent beleid en mondialisering.

Is de Amerikaanse veiligheidsagenda, en daarbij de War on Terrorism, leidend voor Nederlandse steun aan vredesmissies in den vreemde, of bepalen humanitaire rampen en de ontwikkelingsagenda waar onze jongens en meisjes worden ingezet? Van Baalen: 'Het internationale terrorisme vormt een grotere dreiging voor Nederlandse belangen dan gevaren uit Afrika. Onze militaire inzet moet door de Amerikaanse veiligheidsagenda worden bepaald'. Henk Jan Ormel sluit zich daarbij aan:'Terrorisme blijft een bron van mondiale instabiliteit. Humanitaire aspecten zijn belangrijk maar komen uiteindelijk op de tweede plaats'. Dit in tegenstelling tot Bert Koenders, die betoogde dat humanitaire rampen en niet de terroristische dreigingen de grootste risico's voor veiligheid in de wereld vormen. De Responsibility to Protect (RTP) van de VN geeft volgens Koenders Nederland dan ook de opdracht zich actiever op te stellen in conflictgebieden. Hij
tekende daarbij aan dat er boter bij de vis moet: investeringen in de Nederlands krijgsmacht kunnen om deze RTP waar te maken dekomende kabinetsperiode niet uitblijven.

Op sommige punten over coherent beleid waren de politici wat eensgezinder. Bert Koenders zag hierbij zijn kans waar om bij CDA en VVD steun te vinden voor zijn initiatiefwetsvoorstel om doorvoer van wapens via Schiphol naar conflictgebieden uit te bannen. Dit voorstel ligt er al enige tijd, maar economische belangen hebben dit tot op heden tegen gehouden. Ormel en Van Baalen zeiden na een intensief debat toe geneigd te zijn hun handtekening eronder te zetten.
Op het gebied van mondialisering stelde Henk Jan Ormel (CDA) voor om extra belasting te heffen op vliegreizen en deze ten goede te laten komen aan het milieu. Kees Vendrik zette stevig in door voor te stellen import van onverantwoord geproduceerde soja in zijn geheel te verbieden. Over convenanten wordt al jaren gebakkeleid, deze zijn te vrijblijvend, en zijn volgens Vendrik niet effectief. Anderen volgden hem hier niet in, hoewel erkend werd dat aan het probleem íets gedaan moest worden.

In het slotwoord riep René Grotenhuis, algemeen directeur Cordaid, de politici op om de noodzakelijke koppeling tussen nationaal en internationaal belang te concretiseren. Daarbij pleitte hij voor het benoemen van een minister van Mondiale Rechtvaardigheid, teneinde een consistent beleid te kunnen voeren op het terrein van Buitenlandse Zaken, Defensie, Economische Zaken en Landbouw.

bron:Cordaid