De OR TNT Post Productie heeft, voordat er
dinsdag wordt gestemd over de nieuwe postwet, een ultieme poging
gedaan om de gevolgen voor de medewerkers van TNT Post onder de
aandacht te brengen bij de politieke partijen. De OR wil dat er
minimale

arbeidsvoorwaarden voor postmedewerkers
worden opgenomen in de wet. Wanneer dit niet gebeurt, sluit de OR
niet uit dat er acties zullen volgen.

De afgelopen weken hebben de kranten vol
gestaan met berichten dat er 11.000 banen bij TNT Post op de tocht
staan. TNT Post wil bovendien de lonen van de postbodes aanpassen
om de concurrentie te kunnen voeren met Selekt Mail en Sandd. Deze
concurrenten betalen hun 'medewerkers'inmiddels een zogenaamd
stoploon; zij worden niet meer betaald per stuk, maar per adres,
waardoor zij ver beneden het minimumloon betaald krijgen. De OR
heeft verschillende brieven gericht aan politieke partijen om
duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van deze oneerlijke
concurrentiestrijd voor de circa 55.000 medewerkers van TNT Post.
De OR roept de politieke partijen op om het amendement van
Crone/Ortega te steunen. Dit amendement houdt in dat er minimale
arbeidsvoorwaarden voor de postsector in

de wet worden vastgelegd.

De OR is teleurgesteld dat een aantal
politieke partijen, met name het CDA, zich niet kan verplaatsen in
het lot van 55.000 medewerkers van TNT Post. Op vrijdagochtend was
op radio 1 in een interview te horen hoe mevrouw Van Vroonhoven van
het CDA denkt over stukloon en eerlijke concurrentie. De voorzitter
van de OR van TNT Post heeft met verbijstering gereageerd op haar
uitlatingen. In een email aan mevrouw Van Vroonhoven, schrijft hij:
Jaren geleden is gevochten om het systeem van stukloon uit te
bannen, zodat mensen hun vaste lasten met een normale baan konden
bekostigen. Om die reden zijn er arbeidsvoorwaarden ingevoerd. U
wilt weer terug in de tijd door dit werk als bijbaantje te gaan
betitelen. Wellicht ten overvloede meld ik u dat stukloon inmiddels
door onze zogenaamde concurrent is vervangen door stoploon. Dus
niet meer per stuk betaald worden, maar per adres. Hoever wilt u
dat dit nog doorgaat?

De OR vreest dat wanneer er geen minimale
arbeidsvoorwaarden worden opgenomen in de Postwet er nog meer
ontslagen zullen vallen bij TNT Post. De gemiddelde leeftijd van de
medewerkers van TNT Post is 53 jaar. Deze medewerkers hebben veelal
meer dan 25 trouwe dienstjaren. Zij zullen de dupe worden van een
beleid waarin geen enkele rekening wordt gehouden met de 55.000 TNT
Post collega's en hun gezinnen. Wanneer er minimale voorwaarden in
de wet komen is er ruimte voor besprekingen tussen de
vakorganisaties en de directies van bijvoorbeeld Sandd en Selekt
Mail om dit in CAO te regelen, anders niet. De OR sluit vervolgens
niet uit dat er acties zullen volgen, door bijvoorbeeld de
vestigingen van concurrenten te blokkeren met TNT vrachtauto's.
Niet omdat de OR en de TNT Post collega's dit willen maar omdat
het dan niet anders meer kan.

bron:OR TNT Post