COS Noord-Holland krijgt een subsidie
van 12.500 euro van het Oranjefonds voor de uitbreiding van hun
project: ´Noord-Hollanders over de grens'. Daarin vertellen nieuwkomers
in de Nederlandse samenleving aan schoolklassen, organisaties en
bedrijven over hun land van herkomst, hun cultuur, gewoonten en
gebruiken, waarom ze er weggingen, met welke hoop en verwachtingen, en
hoe ze hun nieuwe leven in Nederland ervaren.

Met de subsidie kan COS Noord-Holland
een nieuw hoofdstuk aan dit project toevoegen, à©à©n waarin de doelgroep
´Ouderen'centraal staat. Speciaal voor oudereninstellingen en
organisaties in de regio Alkmaar zullen ook allochtone vertellers van
Turkse en Marokkaanse afkomst worden geworven en opgeleid. Zij kunnen
dan speciaal voor groepen ouderen hun verhalen vertellen, en daarin ook
aandacht besteden aan het thema ´ouder worden', en de positie van
ouderen binnen hun cultuur.

 

Verhalen
vertellen is een bijzondere manier van kennis maken. In het
dagelijks leven lijkt de aandacht toch vooral gericht op de verschillen
in cultuur en omgangsvormen tussen allochtonen en autochtonen, en maakt
onbekend nog steeds onbemind. Dit project biedt ouderen een kans om te
zien en ervaren dat er ook overeenkomsten zijn. Nieuwsgierigheid naar
´de ander' en zijn cultuur is volgens COS Noord Holland een goed
startpunt voor interculturele ontmoeting. Zo krijgt ieder de kans om
zijn horizon te verbreden, door het verhaal van de allochtone
verteller, maar ook door de vragen die het publiek na afloop kan
stellen, en die anders onbeantwoord zouden zijn gebleven.

 

Het
Oranjefonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar
keert het fonds ongeveer 15 miljoen euro uit aan organisaties en
projecten in Nederland en op de Nederlandse Antillen en Aruba. Hierdoor
bevordert het Oranjefonds de sociale cohesie, participatie, integratie
en sociale veiligheid, en vermindert het sociale uitsluiting. Ronald
van der Giessen, directeur: "Het Oranjefonds wil graag op een duurzame
manier de sociale kant van de samenleving stimuleren. We verwachten
dat, mede door onze steun, dit project succesvol zal zijn en de lokale
samenleving leefbaarder maakt".

 

COS
Noord-Holland, gevestigd te Alkmaar, is het centrum voor internationale
samenwerking voor de provincie Noord-Holland. COS Noord-Holland
organiseert, initieert en coà¶rdineert activiteiten die Noord-Hollanders
uitnodigen om actief vorm en inhoud te geven aan wereldburgerschap.