Ordina is bereid om haar voorgenomen bod op de aandelen PinkRoccade te
verhogen tot EUR 370 miljoen. Dit zou een verhoging van EUR 20 miljoen
betekenen ten opzichte van het voorgenomen bod van 15 december 2004.
Het voorgenomen bod is volledig in contanten. Ordina is voornemens het
bod te financieren door middel van een bankfinanciering van EUR 225-250
miljoen en een aandelenemissie middels een rights issue voor het
resterende gedeelte.
Deze financiering is volledig gecommitteerd door ING Bank. Ordina is
bereid tot deze verhoging na een zorgvuldige weging van alle betrokken
belangen en indicatoren zowel op strategisch, financieel als
personeelsgebied. Naast deze overwegingen heeft bij de verhoging van
het voorgenomen bod een rol gespeeld dat Getronics het eerdere
voorgenomen bod van Ordina heeft geëvenaard. 
 
Overleg tussen de raden van bestuur van PinkRoccade en Ordina eerder
deze week heeft geleid tot een nuttige uitwisseling van inzichten.
Daarbij heeft Ordina een uiteenzetting gegeven over haar voorgenomen
beleid  en strategie. Ordina heeft benadrukt dat zij zeer
zorgvuldig zal omgaan met de invulling van management en andere
personele functies. Ordina is in het overleg voorts gesterkt in haar
standpunt, dat een samengaan van beide bedrijven tot een uitstekende
strategische fit zou leiden en een unieke en sterke combinatie in de
IT-sector oplevert.  
 
Ronald Kasteel, voorzitter raad van bestuur van Ordina: 'Wij zijn
overtuigd van de uitermate goede fit tussen PinkRoccade en Ordina op
basis van zowel de strategische rationale als de culturele fit tussen
de twee ondernemingen. De combinatie zal uitstekend gepositioneerd zijn
op die gebieden waar toekomstige groei te verwachten valt. Overigens
merk ik nog op dat we  actief zijn in een sector waar personeel
een cruciale succesfactor is. Graag bespreken wij onze positieve
intenties met betrekking tot de combinatie van PinkRoccade en Ordina
met management en de personeelsvertegenwoordiging van PinkRoccade. Mede
gelet op ons lange track-record in het zorgvuldig integreren van
acquisities waarbij intensief wordt samengewerkt met het betrokken
personeel en management, verwachten wij een succesvol
integratietraject.' 
 
Vanzelfsprekend handhaaft Ordina haar voorwaarde dat zij voorafgaande
aan het uitbrengen van het bod in staat wordt gesteld om een due
diligence onderzoek te verrichten. Een schriftelijk verzoek daartoe
heeft zij vandaag opnieuw gedaan aan de raad van bestuur en de raad van
commissarissen van PinkRoccade. 
 
Ordina verwacht dat het samengaan met PinkRoccade vanaf 2005 een
positief effect zal hebben op de winst per aandeel voor afschrijving
goodwill, transactie- en reorganisatiekosten.

Bron: ORDINA NV
http://www.ordina.nl