Ordina en Insinger de Beaufort ondertekenen intentieverklaring met betrekking tot business process outsourcing  

 
 
Nieuwegein/Amsterdam, 20 december 2004  
 
 
Bank Insinger de Beaufort heeft het voornemen een groot deel van haar
backoffice voor effecten en betalingsverkeer en ondersteunende IT-
activiteiten te outsourcen aan Ordina. Beide partijen hebben daartoe
vandaag een intentieverklaring ondertekend. Het gaat hierbij over een
contract voor een periode van zeven jaar met een verwachte totale
waarde van meer dan 30 miljoen euro waarbij enkele tientallen
medewerkers naar Ordina zullen overgaan. Beide partijen verwachten in
het eerste kwartaal van 2005 een definitieve overeenkomst te
ondertekenen.  
 
Insinger de Beaufort wil graag als middelgrote bank beschikken over een
operationeel platform dat verder gaat dan de eigen schaal toestaat.
Ordina heeft met haar in 2004 gestarte BPO-initiatief als
kernactiviteit het faciliteren van kleine en middelgrote banken. Ordina
zette de toon voor business process outsourcing in de financiële markt
doordat Staalbankiers als eerste Nederlandse bank haar backoffice voor
effecten, betalingsverkeer en diensten ten behoeve van andere bancaire
producten bij haar onderbracht. Ronald Kasteel, CEO van Ordina: 'Wij
gaven toen al aan dat de doelstelling met deze business process
outsourcing-transactie is dat andere financiële instellingen zich
zouden aansluiten, teneinde te kunnen profiteren van schaalvoordelen.
De intentie van Insinger de Beaufort om aan te sluiten bij Ordina ligt
hiermee in lijn'. 'Het outsourcen van integrale verantwoordelijkheid
voor bedrijfsprocessen en IT- systemen levert ons een aanzienlijk
kostenvoordeel op. Daarnaast biedt het meer en eenvoudiger
mogelijkheden om het productaanbod in de vorm van Open Architectuur
sneller en flexibeler door te voeren', aldus Peter Sieradzki, COO
Insinger de Beaufort.   
 
Onderdeel van de intentie is dat Ordina zich met haar business process
outsourcing-activiteiten, naast haar vestiging in Zoetermeer, ook
fysiek vestigt in het gebouw van Insinger de Beaufort aan de
Herengracht in Amsterdam. Hiermee positioneert Ordina zich nadrukkelijk
als dienstverlener voor financiële instellingen binnen de regio
Amsterdam.  
Informatie voor de redactie  
 
Ordina is met haar jaaromzet van EUR 345 miljoen (2003) een van de
grootste beursgenoteerde dienstverleners in de Nederlandse markt voor
Informatie en Communicatie Technologie en management consultancy.
Ordina  profileert zich nadrukkelijk als partner van de klant. Met
onderscheidende business proposities en superieure vakkennis wil
Ordina  waarde toevoegen aan de business van klanten. Ordina is
cross industry actief op de gebieden Enterprise Solutions, System
Integration & Development, Application Management, Technical
Automation en Infrastructure Solutions. Kennis en kunde voor branche
specifieke oplossingen zijn geconcentreerd in de sectoren Finance,
Public, Trade,Transport & Industry (TTI) en Energy, Telecom &
Media (ETM). Ordina is opgericht in 1973 en telt ruim 3.500
medewerkers. Het aandeel Ordina N.V. is genoteerd aan de Euronext
Amsterdam.  
 
Insinger de Beaufort is een volledig onafhankelijke Nederlandse
bankinstelling waarvan de geschiedenis terug gaat tot 1779.  Het
vermogen onder beheer bedraagt 4,8 miljard Euro waarmee Insinger de
Beaufort tot de middelgrote bancaire instellingen behoort.  
De bank concentreert zich op groei in drie kernactiviteiten: Private
Banking, Asset Management, beide gevestigd te Amsterdam, en
Institutionele en Corporate cliënten in Londen. Insinger de Beaufort
heeft ook kantoren in: Eindhoven, Den Haag, Genà¨ve, Luxemburg, Jersey,
Isle of Man, Rome en Johannesburg. Insinger de Beaufort biedt haar
cliënten een breed aanbod aan producten en diensten. De status van
onafhankelijkheid van de bank wordt in dit aanbod gereflecteerd door de
Open Architectuur binnen Private Banking  en de, in huis
ontwikkelde, Manager Selection technologie zoals die binnen Asset
Management tot een reeks van multi manager beleggingsfondsen heeft
geleid. Aan institutionele en corporate cliënten levert Insinger de
Beaufort: Asset Management diensten gebaseerd op Manager Selection
technologie, equity en bond broking, research en corporate finance
diensten.  
 
De activiteiten worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van
Bank Insinger de Beaufort N.V. en haar dochterondernemingen. Insinger
de Beaufort Holdings S.A., het moederbedrijf, heeft een notering aan de
beurs van Luxemburg.  

Bron: Ordina NV