Ordina verwacht over de eerste helft van 2005 een stijging van het bedrijfsresultaat voor rente, belastingen en IFRS-afschrijvingen ingevolge acquisities van circa 25% bij een omzet van ten minste EUR 200 miljoen (2004: EUR 180,9 miljoen). 

Vergelijkbaar met de situatie in 2004, vertoont de markt voor ICT dienstverlening ook in de eerste maanden van 2005 tekenen van licht herstel. Dit lichte herstel uit zich met name in de aanhoudende stroom van offerteaanvragen. Belangrijke thema's waarin relatief veel wordt geïnvesteerd zijn rationalisatie van de interne informatiehuishouding (applicatieconsolidatie), shared service concepten, performance management/business intelligence en burger-/klantinteractie. Verder blijft de uitbesteding van (delen van) de ICT-functie tot en met de volledige outsourcing van businessprocessen, inclusief de bijbehorende ICT, zeer actueel.   
 
Kenmerkend voor de huidige markt blijft dat beslissingstrajecten omtrent investeringen in ICT veel tijd in beslag nemen. Dit wordt gedreven door het toenemend strategisch belang van ICT in de bedrijfsvoering van ondernemingen en overheden. Direct gevolg daarvan is dat, naast betrokkenheid van de inkoopfunctie bij klanten, vooral ook het businessmanagement direct betrokken is bij investeringsbeslissingen.  
 
De algemene economische ontwikkelingen in Nederland zijn slechts zeer gematigd positief. Gezien de sterke correlatie tussen de investeringsbereidheid in ICT en de algemene economische ontwikkelingen, blijft de groei van de ICT-markt in Nederland op dit moment dan ook nog beperkt. Een verbeterend economisch klimaat zal naar verwachting een versneld positief effect hebben op de investeringsbereidheid in ICT, temeer omdat in de afgelopen jaren bij veel bedrijven en overheden investeringen zijn uitgesteld. 
 
Omzet- en resultaatverwachting eerste halfjaar 2005 
In de eerste maanden van 2005 is Ordina er, mede op basis van haar sterke marktpositie, in geslaagd om de verbeterde marktomstandigheden om te zetten in een verdere verbetering van de bezettingsgraden van medewerkers. In het bijzonder in de sectoren public en finance zijn de ontwikkelingen in de eerste maanden van 2005 positief. Uitzondering hierop vormt de voorspelde daling van omzet en resultaatbijdrage van de infrastructure management activiteiten (desktop management en data services) in de sociale zekerheidsmarkt. 
  
Op basis van de resultaten in de eerste maanden van 2005 en met inachtneming van onze verwachtingen ten aanzien van de ontwikkelingen in de ICT-markt, verwacht Ordina over de eerste helft van 2005 een stijging van de omzet te realiseren naar ten minste EUR 200 miljoen (H1, 2004: EUR 180,9 miljoen) en een stijging van circa 25% van het bedrijfsresultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen ingevolge 'acquisitie-accounting' onder IFRS (vergelijkbaar met de EBITA over H1, 2004: EUR 12,1 miljoen). 
   
Uiterlijk in de laatste week van mei zal Ordina de voorlopige effecten van de toepassing van IFRS op haar website publiceren. In deze publicatie zullen de balansen per 1 januari 2004, 30 juni 2004 en 31 december 2004 alsmede de winst- en verliesrekeningen over het eerste halfjaar en het hele jaar 2004 zijn opgenomen, zowel onder Nederlandse verslaggevingsregels (Dutch GAAP) als onder IFRS. Tevens zal een toelichting worden opgenomen ten aanzien van de (overgangs)verschillen. 
 
Ordina is met een omzet van EUR 383 miljoen in 2004 een van de grootste beursgenoteerde dienstverleners in de Nederlandse en Belgische markt voor Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en management consultancy. Wij profileren ons nadrukkelijk als partner van de klant. Met onderscheidende business proposities en superieure vakkennis willen wij waarde toevoegen aan de business van onze klanten. Wij zijn actief op de gebieden Business en Enterprise Solutions, System Integration & Development, Technical Automation, Netwerk- & Infrastructuur Consulting, Application Management en Business Process Outsourcing. Kennis en kunde voor branchespecifieke vraagstukken en oplossingen zijn geconcentreerd in de sectoren Finance, Public, Trade,Transport & Industry (TTI) en Energy, Telecom & Media (ETM). Ordina is opgericht in 1973 en telt circa 3.650 medewerkers. Het aandeel Ordina N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam. 
 
bron:Ordina