Ordina N.V. wordt toegelaten tot due diligenceonderzoek bij PinkRoccade N.V.
 
 
Ordina maakt bekend dat de voorzitter van de Raad van Commissarissen
van PinkRoccade haar heeft medegedeeld en in een persbericht heeft
bevestigd dat Ordina zal worden toegelaten tot het uitvoeren van een
due diligenceonderzoek bij PinkRoccade in verband het voorgenomen bod
van Ordina op alle uitstaande aandelen PinkRoccade. Partijen zullen de
komende dagen in overleg treden teneinde terzake nadere afspraken te
maken. Deze mededeling is gedaan in verband met artikel 9b, lid 1 Bte
1995.  

Bron: ORDINA N.V.