Organisatoren van grote publieksevenementen waarbij steeds veel politie nodig is, zullen de helft van de kosten van de politie moeten betalen. Dit zal gelden voor wedstrijden in het betaald voetbal, maar mogelijk ook voor andere evenementen waarbij altijd veel politie nodig is. Te denken valt aan grote muziekfestivals of feesten. 

Dit staat in een concept-wetsvoorstel dat minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) voor advies heeft gestuurd naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de politie (Korpsbeheerdersberaad en Raad van Hoofdcommissarissen) en de KNVB. 
Het gaat nu nog om een concept-wetsvoorstel. Pas als de adviezen van VNG, politie en KNVB binnen zijn, gaat het wetsvoorstel naar de Ministerraad. En afhankelijk van de besluitvorming daarna voor advies naar de Raad van State en vervolgens naar de Tweede Kamer. 
 
Volgens het ontwerp-wetsvoorstel komt er een lijst van evenementen en festiviteiten waarvoor geldt dat de organisator de helft van de politiekosten moet betalen. Op deze lijst zullen evenementen staan waarbij steeds weer veel politie nodig is. Om te voorkomen dat elk evenement apart op de lijst moet staan, kunnen er ook vaste categorieën van publiekstrekkende evenenten op de lijst komen. Naar verwachting geldt dit in ieder geval voor wedstrijden in het betaald voetbal. Maar ook valt te denken aan grote muziekfestivals of feesten. Betogingen, samenkomsten, vergaderingen, begrafenissen, herdenkingen en door de overheid georganiseerde evenementen zullen niet onder de nieuwe wet vallen. 
De hoeveelheid politie die voor een evenement nodig is, bepaalt wat de kosten voor de organisator zijn. Als na afloop blijkt dat minder politie is ingezet, krijgt de organisator van het evenement weer een deel van zijn geld terug. 
Er komen voor heel Nederland vaste bedragen over wat de inzet van de politie per persoon en per uur kost. Hierbij kan verschil gemaakt worden tussen de verschillende soorten politie. 
 
bron:BZK