Nederland telt een aantal stichtingen die zich actief verzetten tegen
kinderontvoering en proberen kinderen die naar het buitenland ontvoerd
zijn weer terug te halen. Zij klagen over het volkomen gebrek aan
medewerking van de Nederlandse overheid. Om sterker te kunnen staan
gaan ze nu samenwerken.

Onder het motto 'Samen Sterk' en 'Eenheid maakt Macht' is er
verregaand overleg gepleegd tussen de kinderrechtenstichtingen 'Je
bent niet alleen' en de Stichting Kinderontvoering. Uit dit overleg is
een samenwerking ontstaan met als intentie om elkaar op
intellectueel en menselijk gebied bij te staan waardoor er
een sterker 'speerpunt' ontstaat tegen het reeds bekende falend
beleid van overheidsorganen, politiek en de 'maatschappelijke
hulpverlening' met betrekking tot het probleem van de
kinderontvoering.

Sedert jaar en dag worden
er kinderen aan het ouderlijk gezag onttrokken en wederrechtelijk
naar het buitenland gebracht zonder dat het Ministerie van Justitie,
het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Raad voor de
Kinderbescherming daar volgens de stichtingen voldoende aan doen.

Vanuit
de politiek worden er wel toezeggingen gedaan omtrent het stellen
van Kamervragen aan Justitie en Buitenlandse Zaken.Ook is de
toezegging gedaan dat er een parlementaire hoorzitting
zou plaatsvinden waarbij met name minister Donner van
justitie zich zou moeten gaan verantwoorden inzake zijn
houding en beleid inzake de naar het buitenland ontvoerde
kinderen. Tot nu toe is hier niets van terecht gekomen, ondanks de
sympathie die er in de kamer zelfs leek te zijn voor mogelijke
wetswijzigingen.

Vanuit de politiek worden
er wel toezeggingen gedaan omtrent het stellen van Kamervragen aan
Justitie en Buitenlandse Zaken.Ook is de toezegging gedaan dat er
een parlementaire hoorzitting zou plaatsvinden waarbij met
name minister Donner van justitie zich zou moeten gaan
verantwoorden inzake zijn houding en beleid inzake de naar
het buitenland ontvoerde kinderen. Tot nu toe is hier niets van terecht
gekomen, ondanks de sympathie die er in de kamer zelfs leek te zijn
voor mogelijke wetswijzigingen.