Vakbonden en werkgeversorganisatie hebben na twee onderhandelingsronden op 29 april een principe-akkoord afgesloten voor een nieuwe CAO voor het Orgelbouwbedrijf. De CAO geldt voor 200 werknemers.De CAO loopt tot en met 2006. De lonen worden in de kalenderjaren 2005 en 2006 verhoogd met in totaal 2,85% structureel  en er wordt twee maal 120 euro bruto uitgekeerd als werkgeversbijdrage aan de aanvullende ziektekostenverzekering. 

Loondoorbetaling bij ziekte is als volgt geregeld: 100% gedurende de eerste zes maanden, 90% gedurende de tweede zes maanden en 75% gedurende het gehele tweede jaar. Bij reïntegratie ontvangt de werknemer 100% voor de uren die hij werkt. Verder gaat de werkgever de opleiding betalen voor de 'preventiemedewerker' die vanaf 1 juli van dit jaar wettelijk verplicht is.  
Werknemers leveren in de komende twee jaar twee roostervrije dagen per jaar in als bijdrage in de verhoging van de productiviteit. 
 
bron:FNV Bouw