(Persbericht) Poolse pers bezoekt Nederland na uitnodiging van OTTO Work Force om situatie Poolse arbeidskrachten te bekijken

Dankzij een ferme uitspraak van Marnix Norder in Trouw (´tsunami van Polen‘˜) stonden de Poolse arbeidskrachten in een klap in de schijnwerpers. De Haagse wethouder maakte zich eind vorig jaar ernstig zorgen om de gevolgen voor zijn stad nu de integratieproblemen met Oost-Europese arbeidsmigranten, met name uit Polen, verergeren. Zijn woorden sloegen in als een bom, Nederland was in rep en roer maar ook in Polen zorgden zijn woorden voor opschudding. Ook de plannen van minister Kamp om werkloze Poolse arbeidskrachten uit te zetten, hebben de beeldvorming over Nederland in Oost-Europa geen goed gedaan. Tijdens een door OTTO Work Force, toonaangevend uitzendbureau voor o.a. Poolse arbeidskrachten, georganiseerde persreis kregen journalisten uit Polen de kans om Nederland eens met eigen ogen te bekijken en hun mening te vormen.

Bekende sprekers bij persreis OTTO Work Force
Het doel van de persreis, georganiseerd door OTTO Work Force, was buitenlandse media meer inzicht te geven in de situatie van Poolse arbeidskrachten in Nederland. Daarnaast wilde OTTO Work Force de mogelijkheden bieden om verschillende meningen over migratie, huisvesting, arbeid, tewerkstelling en arbeidsvoorwaarden te horen. Toonaangevende kranten uit Polen zoals Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita en Gazeta Prawna waren goed vertegenwoordigd. Ook de Poolse equivalent van nu.nl, Onet.pl, was met een aantal journalisten aanwezig, net als HR maandblad Personel i Zarzà„…dzenia en televisiezenders TVP Info en TVP Biznes . Een vol programma stond in het teken van toespraken van en discussies met sleutelfiguren voor arbeidsmigranten in Nederland. Er werd onder meer gesproken met Anita Ryng (viceambassadeur van Polen in Nederland), ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen), Marnix Norder (wethouder in Den Haag), Ger Koopmans (Tweede Kamerlid voor CDA) en Henk Kamp (minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

à¢â‚¬Å“Dankzij een uitspraak (´tsunami van Polen‘˜) die zo‘˜n opschudding in media veroorzaakte, zijn politici zich serieus in het probleem van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa gaan interesserenà¢â‚¬ (Rzeczpospolita)

Malafiditeit bij uitzenders van Poolse arbeidskrachten
Veel aandacht ging uit naar de nog altijd ondermaatse woonomstandigheden voor het merendeel van de Poolse arbeidskrachten. De ABU, waar ook OTTO Work Force lid van is, waarschuwde dat veel Polen ondermaats worden gehuisvest. De focus lag op het ABU Certified Flex Home certificaat, waarmee de brancheorganisatie een kwaliteitsstandaard in het huisvesten van arbeidsmigranten heeft geïntroduceerd. Nederlandse politici benadrukten tijdens het persbezoek de noodzaak van de voorgestelde registratieplicht voor uitzendbureaus. Ook werd malafiditeit binnen de uitzendbranche aan de kaak gesteld.

à¢â‚¬Å“De rijke Europese landen hebben ons nu nodig. (à¢â‚¬¦) Polen worden beschouwd als voorraad aan arbeidskrachten voor de rest van het Europese continentà¢â‚¬ (Decydent & Decision Maker)

De Poolse arbeidskrachten zijn harder nodig dan ooit
In de dagen na de persreis verschenen in de Poolse media verschillende berichten over het bezoek aan Nederland. In de dagbladen waren positieve berichten te lezen over de kansen die de Nederlandse arbeidsmarkt biedt aan Polen en de rechten die arbeidskrachten in Nederland hebben. Daarnaast werd nogmaals benadrukt dat Nederland, door toenemende vergrijzing, ontgroening en arbeidstekorten, de Poolse arbeidsmigranten harder nodig heeft dan ooit. Als klap op de vuurpijl bracht Polskie Forum HR (ook OTTO Work Force is lid van Polskie Forum HR, de Poolse tegenhanger van de Nederlandse ABU) naar buiten dat Nederland onder Polen de meest populaire migratiebestemming is, net voor Engeland en Ierland.

à¢â‚¬Å“Vertegenwoordigers van ondernemingen die Polen in Nederland tewerkstellen proberen de angel uit het conflict te halen. Het is niet waar dat Nederlanders een lage dunk van Polen hebbenà¢â‚¬ (Fakt)

Over OTTO Work Force
OTTO Work Force is de grootste internationale arbeidsbemiddelaar in Europa. De onderneming is gespecialiseerd in het invullen van tekorten op de arbeidsmarkt in het ene land met overschotten uit andere landen. Dagelijks heeft OTTO Work Force zo‘˜n 10.000 uitzendkrachten aan het werk; 4.000 in Nederland, 3.000 in Polen, 2.000 in Duitsland en op kleinere schaal is het bedrijf actief in, Tsjechië, Slowakije en Hongarije. Samen met de eerder dit jaar overgenomen bedrijven Olympia Polen, Olympia Duitsland en EAR Holding verwacht OTTO Work Force in 2011 een omzet van ruim 185 miljoen euro. Op het hoofdkantoor in Venray zijn ruim 150 medewerkers van verschillende nationaliteiten werkzaam. OTTO Work Force onderscheidt zich in de markt door de uitgebreide begeleiding en opleiding van haar medewerkers. OTTO Work Force is lid van de ABU en VCU- en NEN-4400-1 gecertificeerd.

Noot voor de redactie
Dit persbericht leest u online op http://ottoworkforce.eu/nl/news/otto-work-force-organiseert-persreis-nederland-is-favoriet-bij-arbeidsmigranten. Deze teksten mogen altijd gebruikt worden onder voorwaarde van vermelding van OTTO Work Force met een link naar www.ottoworkforce.eu. Voor meer informatie kunt u contact openen met de heer Frank van Gool, Directievoorzitter OTTO Work Force, op telefoonnummer +31 (0)478 529 914.