Op vrijdag 8 april 2005 om 10.00 uur luidt de heer Bob Verburg de bel
van de Alkmaarse kaasmarkt. De heer Verburg is voorzitter van de
vereniging NoordWest 8, het regionaal stedelijk netwerk in
Noordwest-Holland. Hij wordt, samen met zijn echtgenote, voorafgaand
aan de kaasmarkt ontvangen in het stadhuis door de burgemeester mevrouw
drs. M. van Rossen en de heer A.M. Godijn(OPA), wethouder havens en
markten.

In het regionaal stedelijk netwerk NoordWest 8 werken de
drie steden Alkmaar, Hoorn en Den Helder en de 27 andere gemeenten in
de Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Noord-Kennemerland
intensief samen bij de economische en landschappelijke
structuurversterking van het gebied. Zij doen dit samen met een groot
aantal maatschappelijke organisaties, zoals natuur- en
milieuorganisaties, het georganiseerd bedrijfsleven, land- en
tuinbouworganisaties, zorginstellingen, woningcorporaties en het
waterschap. Verburg is de onafhankelijk voorzitter van de vereniging.
 
NoordWest
8 heeft een visie ontwikkeld op de ontwikkeling van het gebied. Deze
visie is afgelopen jaar door de deelnemende gemeenteraden en de
organisaties bekrachtigd.

Op basis van deze visie behartigt de
vereniging de belangen van de regio bij hogere overheden. Verburg
beschikt als voormalig gedeputeerde van de provincie Noord-Holland over
een uitgebreid netwerk van contacten in Haarlem, Den Haag en Brussel.

Na
het luiden van de bel krijgen de heer en mevrouw Verburg een
rondleiding over de kaasmarkt en wordt een bezoek gebracht aan de
kaasdragerskamer en het Stedelijk Museum.

bron:gemeente Alkmaar