Fred Reiber, oud-eigenaar van de in
moeilijkheden geraakte kledingketen SuperConfex in België,
weerspreekt met klem de verdenking van fraude jegens hem. De
Nederlandse ondernemer voelt zich overvallen door de Belgische
bewindvoerders in zijn pogingen de winkelketen en 200
arbeidsplaatsen te redden van faillissement. Hoewel Reiber sinds
augustus 2006 niet langer eigenaar was van SuperConfex, wist hij
overeenstemming te bereiken met Ondernemingsraad en vakbonden over
het voortbestaan van de winkelketen. Echter op 22 november, de dag
dat Superconfex een crediteurenplan indiende bij de Belgische
rechter, viel de politie op last van de bewindvoerders binnen op
het hoofdkantoor en werden onverbiddelijk alle SuperConfex winkels
gesloten. Tot overmaat van ramp ziet Reiber zich nu ten onrechte
beschuldigd van fraude door de Belgische bewindvoerders, omdat hij
weigert verdere investeringen te doen in SuperConfex.

In 2005 kocht Fred Reiber's bedrijf BR
Bedding van de Macintosh Groep 22 winkels van het verlieslatende
SuperConfex in België, onder de voorwaarde dat er geen banen
verloren zouden gaan. De winkels werden ondergebracht in
SuperConfex België, waarvan het aandeelhoudersschap overging
naar Superbeheer N.V. Superbeheer N.V. leende enkele miljoenen aan
SuperConfex, dat eind 2005 25 winkels omvatte met 200 werknemers.
Desondanks lukte het niet om SuperConfex winstgevend te krijgen,
waarop Dexia Bank een krediet van 500.000,- euro introk en
onmiddellijk opeiste, waardoor meteen faillissement dreigde. Om dit
te voorkomen, eiste Superbeheer N.V. - tegen het advies van haar
advocaten in - haar leningen aan SuperConfex niet op, maar werd er
besloten om in afgeslankte versie door te gaan. Teneinde
banenverlies te voorkomen, vond Reiber in C&A en Vogele
partijen die 12 winkels inclusief personeel overnamen. Behoudens
zes winkels die als SuperDiscount verder gingen, werd SuperConfex
in augustus 2006 verkocht aan de heer D. Bron, de oprichter van de
Aktiesport-winkels. Van al deze transacties zijn notariële
akten opgemaakt.

In september 2006 bleek echter dat de heer
Bron niet aan de gemaakte afspraken voldeed, als gevolg waarvan
betaling van huur, salarissen en facturen in gevaar kwamen. Daarop
kreeg SuperDiscount onder Reiber een volmacht om de administratie
van SuperConfex tijdelijk te beheren, totdat Bron aan zijn
verplichtingen kon voldoen. Een door Reiber opgesteld
herstructureringsplan voor SuperConfex zou lucht moeten brengen,
maar uitvoering ervan wordt belemmerd door de bewindvoerders. Fred
Reiber reageert: "Tot de inmenging van de bewindvoerders is het ons
gelukt om alle banen te behouden. De acties van deze heren maken
het ons onmogelijk om de herstructurering die wij met de vakbonden
zijn overeengekomen, uit te voeren. Bij herhaling heb ik aangegeven
met de bewindvoerders te willen overleggen, maar ik krijg te
verstaan dat ik niet welkom ben tenzij ik een groot bedrag aan cash
geld meeneem. Dat ik daarmee niet instem, wordt vervolgens
uitgelegd als fraude. Ik ben het volkomen oneens met de handelingen
en zienswijze van deze bewindvoerders."

bron:Superbeheer B.V.