Het kabinet draagt Peter Kooijmans,
oud-staatssecretaris en oud-minister van BZ, voor als minister van
Staat. Kooijmans was ook rechter in het Internationaal Gerechtshof
en hoogleraar in Amsterdam en Leiden. De ministerraad heeft met dit
voornemen ingestemd.

Kooijmans was van 1973 tot 1977
staatssecretaris van BZ in het kabinet-Den Uyl. Van 1993 tot 1994
was hij minister van BZ in het derde kabinet-Lubbers. Van 1997 tot
2006 had Kooijmans de functie van rechter in het Internationaal
Gerechtshof (Den Haag).

In de voorafgaande en tussenliggende
periodes was hij hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
en de Universiteit van Leiden. Minister van Staat is een eretitel
voor het leven. In uitzonderlijke gevallen wordt de titel toegekend
aan politici of staatslieden die geen publieke functie meer
vervullen.

Bron:RVD