Assen 18-11-2004 - "Oude" kentekenbewijzen blijven hun geldigheid
behouden. Bij auto's die in ons land na 1 juni van dit jaar op de weg
gekomen zijn is een nieuw kentekenbewijs afgegeven dat voldoet aan de
regelgeving.

Twee delen
Nederlandse kentekenbewijzen bestonden tot 1 juni van dit jaar uit drie
delen. Vanaf die datum worden bij nieuwe auto's kentekenbewijzen
afgegeven die uit twee delen bestaan.

Deel I A (het oude deel I)  blijft. Daarop staan de voertuiggegevens.
Deel I B is het deel met de tenaamstellinggegevens (Het oude deel II)

Het nieuwe deel I van het kentekenbewijs bestaat dus uit meerdere
pagina's maar die vormen met elkaar het huidige deel I van het
kentekenbewijs.

Deel II is het overschrijvingsbewijs in Nederland. Het wordt na 1 juni
ook gebruikt voor inschrijving in een andere lidstaat binnen de EU. Als
je dus verhuist naar b.v. Duitsland en je wilt je auto meenemen dan
dient het deel II om je auto in te schrijven in het Duitse voertuigen
bestand.

Overschrijving
Bij overschrijving van een bestaand voertuig op een nieuwe eigenaar
wordt alleen een nieuw tenaamstellingbewijs (deel I B) afgegeven. In
dat geval komt er dus een nieuwe combinatie van het kentekenbewijs,
bestaande uit een oud deel I (voertuiggegevens) een nieuw deel I B
(tenaamstelling) en een oud overschrijvingsbewijs.

Kopie deel III
Er zijn dus op dit moment diverse combinaties van kentekenbewijzen mogelijk:
Oud: (Kenteken afgegeven voor 1 juni 2004) Een volledige oude set voor
voertuig, tenaamstelling en de overschrijving, bestaande uit  Deel
I, Deel II en Overschrijvingsbewijs / Kopie deel III.

Nieuw (Kenteken afgegeven  per 1 juni 2004)
Een volledige nieuwe set, dus  Deel I A Voertuigbewijs
Deel I B: Tenaamstellingbewijs en
Deel II: Overschrijvingsbewijs.

Daarnaast kun je nog een "oud" kentekenbewijs hebben met daarbij een nieuw deel I voor de tenaamstelling.

Bron: Verkeersknooppunt