De ruim 170.000 tellende
ouderenorganisatie ANBO voor 50-plussers maakt zich grote zorgen
over de plannen die het CDA heeft om naast het wonen in 2009 ook
vanaf 2011 diensten los te koppelen van de AWBZ. Bewoners van
verpleeg- en verzorgingshuizen gaan dan niet alleen zelf betalen
voor wonen, maar ook voor eten, drinken en maaltijden, schoonmaken,
wassen, tuinonderhoud e.d. De AWBZ zal dan vanaf 2011 alleen nog
het zorgdeel verzekeren.

Als de CDA-maatregelen doorgaan, zullen
bewoners van tehuizen 1,3 miljard euro uit eigen zak moeten gaan
betalen. Die lastenverzwaring zal volgens het CDA gecompenseerd
worden via de huurtoeslag en een nieuw in te voeren WMO-toeslag.
ANBO is daar niet gerust op, want de afgelopen jaren is gebleken
dat compensatieregelingen zoals huurtoeslag en zorgtoeslag de
inkomensachteruitgang veelal onvoldoende compenseren. Of dat eigen
bijdragen en toeslagen herhaald onderdeel uitmaken van
bezuinigingen. De administratieve rompslomp rondom
inkomensafhankelijke bijdragen en toeslagen leidt bij sommige
ouderen bovendien tot wanhoop.

bron:ANBO