Het gebruik van huishoudelijke apparaten is niet voor iedereen even eenvoudig. Ondanks alle inspanningen en beloften van producenten worstelt menige oudere met de installatie en het gebruik van sommige huishoudelijke producten. Met name als het gaat om complexe apparaten die verschillende functies omvatten, zoals mobiele telefoons, computers en videorecorders. Dit blijkt uit een meldingsactie van de ouderenbonden ANBO, PCOB en Unie KBO, waaraan 134 ouderen hebben deelgenomen. De deelnemers variëren in leeftijd van 56 tot 89 jaar. 

In veel gevallen raken ouderen verstrikt in de gebruiksaanwijzing. Daarnaast leidt de installatie van nieuwe apparatuur tot de nodige klachten Veel apparaten zijn gebruiksonvriendelijk en hebben bijvoorbeeld een onduidelijke display, onnodig veel knoppen en vaak ook te kleine knoppen. Opvallend is dat relatief veel ouderen nog steeds een videorecorder gebruiken, ondanks de nodige moeite die ze ondervinden met de bediening. In enkele gevallen lukt het ouderen niet goed om met de moderne thermostaat van de centrale verwarming om te gaan. Het gebruik van de wasmachine daarentegen wordt als zeer eenvoudig ervaren: weinig knoppen en een goed zichtbare instructie voor de gebruiker. 
 
Uit de meldingsactie wordt duidelijk dat ouderen belang hechten aan eenvoud en functionaliteit. Zo willen ouderen een eenvoudig te bedienen, uiterst functionele mobiele telefoon. Een mooie vormgeving doet minder ter zake.  
 
Een gebruikersgroep van ouderen zou kunnen helpen bij het verder ontwikkelen van gebruiksvriendelijke producten en het opstellen van heldere gebruiksaanwijzingen. 
De ouderenbonden overwegen daarom om een eigen test- en gebruikersgroep in het leven te roepen. Met de uitkomsten van deze groep kunnen fabrikanten vervolgens beter tegemoet komen aan de wensen van ouderen. 

bron:PCOB