De ouders van de islamitische basisscholen
te Almere, Lelystad en Hilversum houden uit protest massaal hun
kinderen thuis op dinsdag 16 januari 2007. De ouders verzamelen
zich om 8.45 uur op de basisschool Al Iman Regentesseweg 1, 1312
AA

te Almere. Ouders eisen per direct dat het
huidige bestuur aftreedt en plaatsmaakt voor een nieuw bestuur om
orde op zake te stellen. Op dit moment worden de scholen niet
bestuurd door het huidige bestuur. Het huidige bestuur is
onbekwaam, onbetrouwbaar en heeft gefaald bij het besturen van onze
scholen.

Ouders hebben het vertrouwen opgezegd in
dit bestuur. De scholen worden gestuurd door de besturen van
basisschool As-Siddieq (Amsterdam) en ICA Islamitisch College
Amsterdam. Dit pikken wij als ouders niet. Ouders willen niet dat
de scholen bestuurd worden door deze besturen die banden hebben met
de El Tawheed moskee. Na het mislukken van de fusie met de
basisschool As-Siddieq en de poging tot overname door deze
besturen, gooien de besturen modder over en weer en beschuldigen
elkaar. Vriend en vijand is van mening dat dit ten koste gaat van
de kwaliteit van het onderwijs en het pedagogische klimaat op onze
scholen. Leerlingen, ouders en leraren hebben hieronder te lijden.
Daarom doen de ouders met klem beroep op zowel van de lokale- als
rijksoverheid, onderwijsinspectie en de koepelorganisatie ISBO in
te grijpen en dit bestuur weg te sturen en een nieuw transparant
bestuur te installeren die het vertrouwen geniet van de ouders.

bron:SLV Flevoland