De oudste Nederlandse vrouw is sinds vandaag niet meer de 115-jarige Hennie van
Andel-Schipper die vannacht overleed. De oudste vrouw in Nederland is nu 110 jaar oud en woont in de provincie Utrecht. Daarna volgen twee dames van respectievelijk 109 en 108 jaar. Opvallend is het hoge aantal 107-jarigen: 16.

 

De oudste man in Nederland is 105 jaar en woont in de provincie Noord-Holland.
Dit blijkt uit de gegevens van de Sociale Verzekeringsbank die het AOW-pensioen uitkeert aan ruim 2,5 miljoen 65+-ers.

Sociale Verzekeringsbank
De SVB is de publieke uitvoeringsorganisatie op het gebied van sociale zekerheid in Nederland. Ze voert onder meer het AOW-pensioen, de nabestaandenuitkering Anw, de kinderbijslag en het persoonsgebonden budget uit voor klanten in binnen- en buitenland.

bron:SVB