Tilburg, 16 september 2009 - Studenten hebben kennis en denken out-of-the-box. Deze combinatie kan voor bedrijven van grote waarde zijn. Bedrijven zijn vaak vastgeroest in bestaande denkpatronen en hebben behoefte aan een frisse blik. Om bedrijven en studenten tot elkaar te brengen, roept Outfox aan het einde van dit jaar de à¢â‚¬à…“Meest innovatieve student van 2009 uit.

Uit onderzoek in verschillende bedrijfssegmenten blijkt dat het zogenaamde hokjesdenken de creativiteit binnen een bedrijf beperkt. Doordat werknemers al jaren binnen hetzelfde bedrijf of zelfs bedrijfstak rondlopen, bewandelen zij te snel de gebaande paden. Een frisse blik van een buitenstaander is daardoor voor veel bedrijven van toegevoegde waarde.

Outfox legt op een online platform concrete vraagstukken van bedrijven voor aan een grote groep studenten. Door mee te denken met het bedrijfsleven creëren de studenten mogelijkheden voor bedrijven om te innoveren, te groeien en succes te boeken. Om zo de bedrijven geld te laten verdienen. En zichzelf: de beste inzendingen worden beloond met een geldbedrag.

In overleg met de opdrachtgever kent Outfox aan elk ingezonden idee een aantal punten toe. De scores per student worden bijgehouden op een ranglijst. Om de à¢â‚¬à…“Meest innovatieve student van 2009 te bepalen, wordt een extra optie aan de bestaande ranglijsten toegevoegd. De koppositie bekleedt diegene van wie de twee best scorende ideeën optellen tot de hoogste score. Per vraagstuk speelt alleen het hoogst scorende idee van een deelnemer mee. De student die aan het einde van het jaar wordt uitgeroepen tot de meest innovatieve student van 2009, staat een mooie prijs en de eeuwige roem te wachten.

Studenten doen mee door zich te registreren op www.outfox.nl. Hier is ook meer informatie te vinden over Outfox en deze actie.

Noot voor de redactie:
Contactpersoon: Nick Govers, [email protected], 0137114527
Dit is een origineel persbericht.à¢â‚¬à†’

Website: http://www.outfox.nl