Vanaf de vliegbasis Twenthe vertrekken maandag 4 september de eerste zes aan Chili verkochte F-16’s. In totaal heeft Chili achttien jachtvliegtuigen van Defensie overgenomen.Na de reis, die onder meer via de Canarische Eilanden en Brazilië verloopt, worden de toestellen op vrijdag 8 september overgedragen aan de Chileense luchtstrijdkrachten. De F-16’s maken de oversteek met behulp van een KDC-10 tankvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht.

De Koninklijke Luchtmacht verleent de komende twintig maanden technische en personele ondersteuning aan de Chilenen via een zogenoemd ‘On Site Support Team’, bestaande uit een vlieger en elf man technici.De verkoop van de F-16’s is onderdeel van de maatregelen uit de Prinsjesdagbrief 2003. Het totale Nederlandse arsenaal aan jachtvliegtuigen wordt teruggebracht van 137 naar 108. Die reductie moet resulteren in lagere exploitatiekosten, een verbeterde inzetbaarheid van de resterende toestellen en ruimte voor investeringen zoals bijvoorbeeld precisiewapens.

bron:MinDef