ProRail en BRG (de Belangenvereniging
Railgoederenvervoerders) hebben vandaag een akkoord bereikt over de
gebruiksvergoeding voor goederenvervoer. Er is overeenstemming over
de hoogte van de vergoeding voor het gebruik van het spoor voor
2007. Deze is bepaald op een tarief van €1,15 per
treinkilometer voor het totale Nederlandse spoorwegnet (dat wil
zeggen Betuweroute en het gemengde net).

Bovendien is er overeenstemming over de
maximale stijging voor de jaren 2008 tot en met 2011. Ook zijn
partijen overeengekomen dat men zich in 2007 zal buigen over een
aantal zaken die net als de gebruiksvergoeding onderdeel vormen van
de Toegangsovereenkomst. De Toegangsovereenkomst regelt over en
weer rechten en plichten tussen spoorwegondernemingen en de
infrabeheerder.

bron:Prorail