Overeenstemming over zetelverdeling nieuwe regeringFormateur Balkenende heeft met de
fractievoorzitters van CDA, PvdA en ChristenUnie overeenstemming
bereikt over de zetelverdeling in het te vormen kabinet. Er komen
zestien ministers, waaronder twee programmaministers;
één voor Jeugd en Gezin (op VWS), en
één voor Integratie en Wijkverbetering (op VROM).
Daarnaast komen er elf staatssecretarissen.

Ministers

De verdeling van de ministersposten is als
volgt:

CDA:

Minister-president, Algemene Zaken;
Buitenlandse Zaken; Justitie; Verkeer en Waterstaat; Economische
Zaken; Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Sociale Zaken en
Werkgelegenheid; Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

PvdA:

Financiën; Ontwikkelingssamenwerking;
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap; Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Integratie en Wijkverbetering.

ChristenUnie:

Jeugd en Gezin; Defensie.

Staatssecretarissen

De partijen zullen kandidaten voordragen
voor staatssecretarissen op de volgende departementen:

CDA:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Financiën; Defensie.

PvdA:

Buitenlandse Zaken (Europese Zaken);
Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Justitie; Volksgezondheid,
Welzijn en Sport; Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Economische
Zaken.

ChristenUnie:

Verkeer en Waterstaat.

bron:RVDComments are closed.
%d bloggers liken dit: