Formateur Balkenende heeft met de
fractievoorzitters van CDA, PvdA en ChristenUnie overeenstemming
bereikt over de zetelverdeling in het te vormen kabinet. Er komen
zestien ministers, waaronder twee programmaministers;
één voor Jeugd en Gezin (op VWS), en
één voor Integratie en Wijkverbetering (op VROM).
Daarnaast komen er elf staatssecretarissen.

Ministers

De verdeling van de ministersposten is als
volgt:

CDA:

Minister-president, Algemene Zaken;
Buitenlandse Zaken; Justitie; Verkeer en Waterstaat; Economische
Zaken; Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Sociale Zaken en
Werkgelegenheid; Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

PvdA:

Financiën; Ontwikkelingssamenwerking;
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap; Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Integratie en Wijkverbetering.

ChristenUnie:

Jeugd en Gezin; Defensie.

Staatssecretarissen

De partijen zullen kandidaten voordragen
voor staatssecretarissen op de volgende departementen:

CDA:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Financiën; Defensie.

PvdA:

Buitenlandse Zaken (Europese Zaken);
Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Justitie; Volksgezondheid,
Welzijn en Sport; Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Economische
Zaken.

ChristenUnie:

Verkeer en Waterstaat.

bron:RVD