De voorbereiding van de overgang van huursubsidie naar huurtoeslag per 1 januari 2006 rammelt aan alle kanten, constateert SP-Kamerlid Van Velzen. Het aanvraagprogramma voor de huurtoeslag op de website van het ministerie van Financiën kan drie maanden voor de invoering nog geen proefberekening maken. Het programma vraagt de huurder verder om het rekeningnummer van de verhuurder, waarover vrijwel geen huurder beschikt.

SP-Kamerlid Krista van Velzen heeft de betrokken ministers opheldering gevraagd over de diverse problemen die momenteel naar buiten komen. Uit bezuinigingsoverwegingen weigeren sommige woningcorporaties mee te werken aan de rechtstreekse betaling van de huurtoeslag door de Belastingdienst aan de verhuurder. In combinatie met het lik-op-stuk-beleid dat veel corporaties tegenwoordig voeren bij huurachterstanden kan dat leiden tot extra huisuitzettingen en veel persoonlijk leed.

Van Velzen wil ook opheldering over een onheilspellende passage op de huurtoeslag-pagina van de VROM-site. Daar staat letterlijk: 'Voor huurtoeslag gelden overwegend dezelfde voorwaarden als voor huursubsidie. Als u nu huursubsidie ontvangt, komt u waarschijnlijk ook in aanmerking voor huurtoeslag.' Deze formulering suggereert dat de criteria wel degelijk anders kunnen zijn, waardoor huurders gedupeerd kunnen worden.

Van Velzen wil dat het aanvraagprogramma gebruiksvriendelijker wordt, de kwaliteit van de voorlichting wordt verbeterd en er duidelijkheid komt over de criteria.

bron:SP

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular