De voorzieningenrechter in kort geding
heeft geoordeeld dat het belang van de Staat bij overdracht van de
domeinnaam www.112.nl zo zwaarwegend is dat het belang van gedaagde
bij behoud van die domeinnaam daarvoor zal moeten wijken.

Gedaagde handelt onrechtmatig jegens de
Staat door zijn weigering om mee te werken aan overdracht van de
domeinnaam www.112.nl. en wordt in kort geding veroordeeld tot
overdracht van die domeinnaam.

Bron: Rechtbank Amsterdam