Woensdag 25 mei 2005 is er een grote crisisoefening in en rond de kerncentrale Borssele in Zeeland. Tijdens de oefening wordt een fictief kernongeval in de kerncentrale gemeld. Gemeenten, provincies en de regering in Den Haag moeten beslissingen nemen over de aanpak van deze crisis. Hetzelfde geldt voor politie, brandweer en ambulancediensten en verschillende andere overheidsdiensten.

De zogenoemde 'Nationale Stafoefening Nucleair' (NSOn) wordt georganiseerd door de ministeries van VROM en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het gaat bij deze oefening om het bestrijden van een fictief ongeval in de centrale Borssele en niet om een terroristische dreiging of aanslag. Het scenario voor de oefening moet voor alle deelnemers geheim blijven. Verdere details over het oefenscenario worden daarom niet bekendgemaakt. Deelnemers aan de oefening zijn naast gemeenten, provincies en verschillende ministeries, kerncentrale Borssele, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA). Maar ook hulpverleningsdiensten zoals politie, brandweer en ambulancediensten van binnen en buiten Zeeland worden ingeschakeld. Verder doen ook de Belgische autoriteiten mee en zijn organisatie als het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) en de Europese Unie bij de oefening betrokken. Bij elkaar gaat het om zo'n 600 bestuurders, ambtenaren en hulpverleners. Van minister tot brandweerman.

RNPK
De oefening is onderdeel van het project Revitalisatie Nationaal Plan Kernongevallen (RNPK). Het is de opvolger van het Nationaal Plan Kernongevallen, dat in het leven is geroepen na de ramp in de kerncentrale in Tsjernobyl in 1986. Het Nationaal Plan Kernongevallen is afgelopen twee jaar door de ministeries van VROM en Binnenlandse Zaken 'vernieuwd'. Dit vernieuwde plan is onlangs afgerond en aan de Tweede Kamer aangeboden. De nieuwe aanpak sluit zoveel mogelijk aan op bestaande procedures voor rampenbestrijding, maar met een specifieke toevoeging voor nucleaire ongevallen. Kenmerk van dit soort ongevallen is namelijk dat ze enorme maatschappelijke onrust veroorzaken. Dat dwingt de betrokken organisaties anders naar zulke incidenten te kijken en andere maatregelen te nemen.

Oefenen
Oefenen is belangrijk om goed voorbereid te zijn op crises en rampen. Tijdens oefeningen wordt gekeken of de verschillende autoriteiten en hulpverleners goed met elkaar samenwerken, of de juiste besluitvormingsprocedures gevolgd worden en hoe bijvoorbeeld de onderlinge informatievoorziening verloopt. Door dit soort zaken te oefenen, kan goed gereageerd worden als er zich echte crises of rampen voordoen.
Zowel hulpverleningsdiensten als bestuurders oefenen met enige regelmaat hun eigen organisatie. Daarnaast was er 6 april de grootschalige landelijke oefening BONFIRE waarbij een terroristische aanslag op de ArenA werd geoefend. Bij deze oefening oefenden ook de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden samen met hulpverleningsdiensten.

Gemeentehuis
In tegenstelling tot de landelijke oefening BONFIRE van 6 april jl. merken omwonenden, bedrijven en het publiek weinig van de Nationale Stafoefening Nucleair. Het gaat hier vooral om het testen van de besluitvormingsprocedures en het uitwisselen van informatie tussen de zestig verschillende betrokken partijen bij een kernongeval. Er rijden geen ziekenauto's en brandweerauto's af en aan. En het afzetten van wegen en het evacueren van gemeenten wordt gesimuleerd. De Nationale Stafoefening duurt zestien uur. Op deze manier wordt ook het overdragen van taken aan de vervangende ploegen geoefend. Het gemeentehuis van de gemeente Borsele is 25 mei wel voor publiek gesloten. De oefening legt daarnaast beslag op de capaciteit van de hulpverleningsdiensten. De normale inzet van politie, brandweer en ambulances blijft echter gewaarborgd.

bron:VROM