Vandaag bekrachtigt de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Agnes van Ardenne, het partnership tussen het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (de koepel van Nederlandse supermarkten) en de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit initiatief, EurepGap for Smallholders, ondersteunt kleine boeren in Senegal en Kenia bij het voldoen aan de hoge voedselveiligheidseisen van de Europese consument.

Deze eisen zijn vastgelegd in het EurepGap protocol en betreffen zaken zoals de kwaliteit en de voedselveiligheid van de gewassen (bijvoorbeeld de juiste hoeveelheid bestrijdingsmiddelen) en verder het bijhouden van een basisadministratie door de boeren. Het gaat hierbij om producten zoals Franse boontjes, sugar snaps, erwten en cherrytomaten. Met dit initiatief zijn supermarkten in staat om ondanks de hoge voedseleisen producten te blijven afnemen van kleine boeren. Tegelijkertijd wordt een bijdrage geleverd aan armoedebestrijding door kleine boeren in de markt te houden.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en de beide ministeries dragen gezamenlijk bij aan de financiering van dit initiatief met een looptijd van drie jaar. Het CBL heeft verder afname van producten gegarandeerd door de Nederlandse supermarkten. De bonen en peulen worden afgenomen door de Greenery en de Superunie, de inkooporganisatie van onder andere Spar, Hoogvliet, Plus en Jumbo.

bron:BZ