De overheid gaat fraude in de horeca in
vier regio’s hard aanpakken. Horecabedrijven worden de
komende maanden gecontroleerd op onder meer uitkeringsfraude,
illegale arbeid en ontduiking van belastingen en sociale premies.
De vier regio’s zijn: Gelderland, Zuid-Limburg, het noorden
van Noord-Holland en de drie noordelijke provincies. Eenzelfde
actie leverde vorig jaar in andere delen van het land veel
overtredingen op.

De diensten die samen op pad gaan, zijn de
Arbeidsinspectie, de Belastingdienst, het UWV, vreemdelingenpolitie
en gemeenten. Zij controleren verder op zwart werk, illegale
huisvesting en naleving van vergunningen. Werknemers die zich niet
kunnen identificeren, kunnen meteen een boete krijgen. De overheid
kan zonder identiteitsbewijzen niet controleren of zij in Nederland
mogen verblijven en werken.

Het Horeca Interventieteam (HIT) geeft
misstanden met voedselveiligheid door aan de Voedsel- en
Warenautoriteit. Bij vermoedens van complexe, grootschalige fraude
wordt de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)
ingeschakeld. De controles zullen gericht plaatsvinden, vooral bij
snackbars, shoarmazaken en eetgelegenheden met een buitenlandse
keuken. Vaak zijn de bezoeken het gevolg van vooronderzoek,
signalen of eerdere ervaringen.

Bij controles van Horeca Interventieteams
vorig jaar bleek dat bij circa een kwart van de bezochte bedrijven
vreemdelingen aan de slag waren zonder dat de werkgever voor hen
een vergunning had. Ook werden vaak te weinig sociale premies
afgedragen en werd zwart gewerkt.

De verschillende diensten werken in
één team samen omdat dat efficiënter is en de
financiële schade aan een malafide bedrijf maximaal is. Ten
onrechte niet-afgedragen belasting en premies moeten alsnog worden
betaald, verhoogd met fikse boetes. Bedrijven die in de fout zijn
gegaan, kunnen extra controles verwachten. De intensieve controle
moet ook oneerlijke concurrentie door malafide horeca-ondernemingen
tegengaan.

bron:SZW