Volgens Henriette Maassen van den Brink, hoogleraar Economie aan de UvA, houdt de overheid te weinig rekening met mantelzorgers. Mantelzorgers vormen een grote groep stille zorgers die steeds meer belast worden door bezuinigingen in de formele zorg. Omdat ze veel zorg op zich nemen en daardoor de samenleving veel geld besparen, zouden ze een korting moeten krijgen op hun AWBZ-premie. Daarnaast moet de overheid het arbeidsmarkt- en zorgbeleid beter op elkaar afstemmen. Maassen van den Brink doet deze uitspraken vanmiddag tijdens de Nationale Mantelzorglezing in Utrecht.  

Tijdens de Nationale Mantelzorglezing gaat Henriëtte Maassen van den Brink in op de economische kosten en baten van de mantelzorg. De geschatte waarde van de mantelzorg ligt tussen 4 en 8 miljard euro. Deze waarde is niet zichtbaar, maar het verhoogt wel onze welvaart. Mantelzorgers krijgen niet betaald. Ze moeten er zelfs zelf geld bijleggen. In 2002 bedroegen de extra kosten en gederfde inkomsten van mantelzorgers 1,3 miljard euro. Mantelzorgers kunnen hun zorgtaken moeilijk combineren met een betaalde baan. De levensloopregeling is geen alternatief voor mantelzorgers die een betaalde baan combineren met de langdurige en intensieve zorg voor een ander. Volgens Maassen van den Brink blijft de overheid in gebreke. Zij zou mantelzorgers juist meer moeten ondersteunen, omdat ze de samenleving veel geld besparen.  
 
De Nationale Mantelzorglezing is een tweejaarlijks initiatief van de LOT, Vereniging van Mantelzorgers en het Expertisecentrum Informele Zorg (EIZ). Telkens komt een actueel thema aan de orde op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk. De eerste Mantelzorglezing werd in 2003 uitgesproken door prof. dr. Paul Schnabel. 
 
De Nationale Mantelzorglezing vindt plaats op donderdagmiddag 28 april van 14.00 tot 16.30 in de Janskerk in Utrecht.  
 
bron:Lot