De overheid doet niets om de positie van klokkenluiders in de private
sector te verbeteren. Die conclusie trekt de FNV, vijf jaar na de door
haar georganiseerde meldlijn klokkenluiders. In die vijf jaar heeft
Nederlands grootste vakcentrale  de overheid bij herhaling aangesproken
op haar taak en verantwoordelijkheid bij de bescherming van werknemers,
die de samenleving informeren over misstanden. Nog altijd zonder
resultaat. In een brief aan de Tweede Kamer geeft de FNV aan wat zij
van de overheid verwacht.'De FNV en sociale partners doen wat in hun
vermogen ligt, maar de overheid verzuimt en geeft verkeerde signalen
af'. 

 
De FNV constateert dat achtereenvolgende kabinetten verzoeken van de
Tweede Kamer om maatregelen ter bescherming van klokkenluiders in de
private sector stelselmatig van zich af schuiven. De ene keer moet er
gewacht worden op een onderzoeksrapport, de andere keer op advies van
de Stichting van de Arbeid en dan weer op een SER-advies. Voorbeelden
zijn de behandeling van een wetsvoorstel voor ambtenaren die de klok
luiden,  het debat over de bouwfraude. Maar ook bij het debat over
de publieke moraal en bij de beantwoording van vragen over een
vergoeding voor de klokkenluider Bos bij de bouwfraude.  
 
In een brief aan de Tweede Kamer van juni vorig jaar schrijft de
minister-president dat voor personen die misstanden publiekelijk aan de
kaak stellen en hun eigen belang ondergeschikt maken aan het
maatschappelijk belang bewondering en respect past. Daarvan blijkt in
de praktijk echter bitter weinig.   
 
De FNV roept de Tweede Kamer op om:   

  • het initiatiefvoorstel  ter bescherming van klokkenluiders in de private sector te steunen,   
  • aan te dringen op een permanent meldpunt voor klokkenluiders,    
  • aan te dringen op voorzieningen, die zorgvuldig handelende klokkenluiders schadeloos stellen voor benadeling.   

Bron: FNV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular