Stimuleren van het zelfstandig ondernemerschap is een veel gehoorde opmerking in de etalages van de politieke partijen. Nu de verkiezingsstrijd in volle gang is gezet zien de politieke partijen ook heil in het binnenhalen van stemmen van ondernemers. Begrijpelijk want ondernemen is hot in Nederland. In tegenstelling tot bijvoorbeeld België, waar mensen het ondernemerschap allemaal maar lastig vinden. Helaas heeft de overheid vaak geen idee waar het om draait bij kleine ondernemers

Politiek zéér correcte taal is moeilijk te begrijpen.
Ook in Nederland vindt men het lastig om een onderneming op te starten. In de gesubsidieerde wereld is men druk doende met fraaie rapporten, congressen, seminars en voorlichtingscampagnes in de wereld te zetten. “We moeten meer regelingen maken waarmee we starters over de streep kunnen trekken” is een standaardopmerking aan het worden. Helaas gebruikt de overheid vrijwel altijd “politiek zeer correcte taal”. Daar zit nu juist de moeilijkheid want bij de overheid spreekt vrijwel niemand de taal van de kleine ondernemer. Zelfs brancheorganisaties spreken een andere taal dan hun leden. Hierdoor wordt een vermogen aan goedbedoeld subsidiegeld in het verkwanseld. Startende ondernemers zijn geïnteresseerd in helder taalgebruik en niet in wollige taal waarvan ze na het lezen zich afvragen wat er nu eigenlijk staat.

Beleidsmakers hebben geen eigen ervaring
Vaak weten de beleidsmakers zelf niet waarover ze spreken. Deze mensen hebben nog nooit zelf voor hun inkomen moeten vechten in tegenstelling tot kleine ondernemers. Vrijwel niemand heeft ervaring in het ondernemerschap en daardoor verzandt men in allerlei acties waar niemand iets van begrijpt. De BBZ is zo’n fraai voorbeeld. Gelukkig begrijpen enkele grote gemeenten dat men er iets mee moet doen. Kleinere gemeenten antwoorden doodleuk dat men dat in hun gemeente niet van plan is, terwijl de regeling door de overheid verplicht gehanteerd dient te worden.

Belastingdienst kan het ook al niet leuker maken
Ook de Belastingdienst blinkt uit in onduidelijkheid: probeer maar eens de ingang te vinden om elektronische aangifte voor de BTW te doen. Vanuit StartBedrijf hebben we eens gebeld met de belastingtelefoon over de criteria waarop men wel of niet een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeeft. “Dat kan ik u niet vertellen meneer, we weten het zelf niet” blijkt dan na enig aandringen. “Dat doet de inspectie in Winterswijk en die wil de mensen van de Belastingtelefoon niet vertellen hoe dat werkt”. Op de vraag of we dan het nummer van “Winterswijk” even mogen komt het antwoord dat “Winterswijk”een geheim nummer heeft. Leuker kunnen ze het niet maken.

StartBedrijf.nl heeft hierdoor bestaansrecht
Johan Marrink van StartBedrijf.nl: “Onze website www.startbedrijf.nl heeft bestaansrecht door de onduidelijkheid van de overheid. In het begin hebben we samenwerking gezocht met de bestaande instanties, om deze warm te maken voor onze ideeën. Helaas waren alle reacties negatief. De antwoorden bestonden uit: “U heeft gelijk, maar zo gaan we het zelf ook zo doen”, “Bespaar u de moeite, want dat doen wij al” tot: “Leuk idee, maar daar zien we voor onze organisatie geen voordeel in”. “Gelukkig hebben we enkele sponsors voor de site kunnen vinden en inmiddels kunnen we zelfs personeel betalen die aan de site werken. Als de overheid tot ontdekking komt dat het allemaal wat eenvoudiger kan houdt ons bestaansrecht natuurlijk op, maar zo ver is het nog lang niet…”

bron:Startbedrijf