Mensen in overheidsdienst moeten dezelfde rechten en plichten hebben, als werknemers in het bedrijfsleven. Dat zegt VVD-Tweede-Kamerlid Frans Weekers vandaag tijdens het overleg met minister Remkes in het overleg ´overheid als werkgever'.

Weekers hekelt daarin het recente CAO-akkoord voor ambtenaren. Daarin werd onder meer afgesproken dat ambtenaren loonsverhoging krijgen, terwijl het kabinet voor het bedrijfsleven de nullijn propageert. Ook geldt voor afgevloeide ambtenaren van 55 jaar en ouder geen sollicitatieplicht, terwijl dat voor niet-ambtenaren wel geldt.

Weekers wil dat dergelijke regelingen voor iedere werknemer, ambtenaar of geen ambtenaar, gelijk getrokken worden. ,,Ik kan het allemaal niet uitleggen en moet ook zeggen dat hierover in mijn fractie grote onvrede bestaat. De overheid geeft in de beeldvorming niet het goede voorbeeld. Wil de boodschap van het kabinet helder zijn, en wil het kabinet ook dat mensen het kabinetsbeleid begrijpen, mag er geen ruis ontstaan tussen het optreden van de overheid als wetgever en die als werkgever", aldus Weekers.

 

bron:VVD