De overheid moet de rol van religie en
religieuze instellingen in het Nederlandse integratiedebat
erkennen. Dat is een van de aanbevelingen in de publicatie 'Wij
horen bij elkaar' van de Raad van Kerken in Nederland en SKIN, de
vereniging van migrantenkerken.

''Al een aantal jaren wordt in Nederland
een intensief en soms verbeten debat gevoerd over integratie en de
multiculturele samenleving. Religie en geloof spelen een
belangrijke rol bij integratie, meer dan vaak wordt gedacht. Met
name omdat religie bij veel immigranten een belangrijk onderdeel is
van hun identiteit'', aldus beide organisaties in een
persbericht.

''Veel autochtone Nederlanders zijn
echter niet religieus en weten zich met het geloof van migranten
vaak geen raad, en al helemaal niet met voor hen nieuwe religies
als de islam.'' In het maatschappelijk debat over integratie moet
religie daarom een grotere rol gaan spelen, zo schrijven de Raad
van Kerken en SKIN in de brochure.

Ook autochtone kerken en migrantenkerken
zelf moeten dringend op voet van gelijkheid met elkaar in gesprek
gaan over integratie en religie, zo stelt de brochure. Daarnaast
zouden kerken meer zichtbaar moeten maken wat hun bijdrage is aan
de oplossing van de integratieproblematiek en zich meer laten horen
in het maatschappelijk debat, onder meer door de rol van geloof en
religie in te brengen.

Wij horen bij elkaar is in eerste
instantie bedoeld voor plaatselijke raden van kerken, gemeenten en
parochies die het gesprek over religie en integratie willen
aangaan. De brochure noemt daarom een aantal praktijkvoorbeelden
van geslaagde projecten op dat gebied. Daarnaast bevat 'Wij horen
bij elkaar' een groot aantal suggesties voor werkvormen en
aanvullende literatuur.

Bron: IKON