De overheid laat kansen liggen indien zij
het sociaal kapitaal van migrantenkerken niet gebruikt voor het
creëren van binding in de samenleving. Dat schrijft de
vereniging van migrantenkerken SKIN woensdag in een brief aan
informateur Herman Wijffels.

In de brief vraagt SKIN aandacht voor de
800.000 migrantenchristenen in ons land. Zij bevinden zich vaak aan
de economische onderkant van de samenleving. Door onderlinge steun
kunnen zij zich staande houden in onze maatschappij.

De migrantenkerken 'vormen een fijnmazig
netwerk van hulp, opvang en troost', schrijft de vereniging.
''Zij ontplooien op eigen kracht initiatieven op het gebied van
ontwikkeling en educatie, toegang tot de arbeidsmarkt en vorming.
Voor de opvang van jongeren vullen de kerken het maatschappelijk
vacuüm dat anders door het criminele circuit zou worden
ingevuld.''

SKIN wijst daarbij op het rapport 'Gratis
en Waardevol', van de organisatie Oikos. Uit dat rapport blijkt
dat de migrantenkerken in Den Haag een maatschappelijk rendement
genereren van zo'n 17,5 miljoen euro per jaar.

Een ander gewenst aandachtspunt voor de
formatie is de behandeling van buitenlandse geestelijken. Door het
ontbreken van een beslissing van de Tweede Kamer is het voor
buitenlandse predikanten of voorgangers 'buitengewoon moeilijk'
om 'zelfs maar een tijdelijke verblijfstitel' te krijgen. ''Dit
leidt tot grote continuïteitsproblemen bij onze lidkerken'',
aldus SKIN.

De migrantenkerken zouden erg gebaat zijn
bij een snelle oplossing van deze kwestie, schrijft de vereniging.
''Daarmee krijgen voorgangers van migrantenkerken de nodige rust
hetgeen weer betekent dat zij in hun taak en functie hun kerkleden
kunnen aansporen de zo gewenste integratie en participatie te
bevorderen.''

Bron: IKON