In 2006 was het verschil tussen de
inkomsten en uitgaven van de overheid voor het eerst in zes jaar
positief. Het overschot bedroeg 3,0 miljard euro. Het EMU-saldo is
daarmee uitgekomen op 0,6 procent van het bruto binnenlands product
(bbp). In 2005 was er nog een licht tekort van 0,3 procent. Vooral
door het overschot en de verkoop van aandelen is de overheidsschuld
sterk gedaald. De EMU-schuldquote daalde van 52,7 procent in 2005
naar 48,7 procent in 2006. Dit blijkt uit de eerste ramingen van
het CBS.

Ruim overschot Rijk

Het ruime overheidsoverschot van 3,0
miljard euro is vooral te danken aan het Rijk. Dat gaf vorig jaar
4,8 miljard euro minder uit dan het ontving. Door de aantrekkende
economie waren de belastingopbrengsten flink hoger dan in 2005.
Verder namen ook de aardgasbaten fors toe. De rest van de centrale
overheid had een overschot van 0,2 miljard euro.

De lokale overheid en de sociale fondsen
boekten een tekort. Wel was het tekort van de lokale overheid met
0,2 miljard euro het laagste in zes jaar. In 2005 kwam de lokale
overheid nog 1,0 miljard euro tekort. Gemeenten en waterschappen
hadden net als in voorgaande jaren een tekort, de provincies echter
realiseerden opnieuw een overschot. De sociale fondsen kenden vorig
jaar een groot tekort van 1,8 miljard euro.

Overheidsschuld daalt flink

De overheidsschuld ofwel de EMU-schuld is
in 2006 op 48,7 procent van het bbp uitgekomen. In 1993 bereikte de
EMU-schuldquote een piek van 78,5 procent. Daarna is de quote
gedaald tot 50,5 procent in 2002. Vervolgens nam de quote weer
licht toe tot 52,7 procent in 2005. De Europese bovengrens ligt op
60 procent.

De overheidsschuld is in 2006 met iets
meer dan 9 miljard euro gedaald tot 257,0 miljard euro. Door het
overschot bij het Rijk en opbrengsten uit verkoop van aandelen (KPN
en TNT) hoefde de overheid minder staatsleningen uit te geven en
heeft ze meer kunnen aflossen. De obligatieschuld nam af met bijna
5 miljard euro. Verder nam het uitstaande kortlopende schuldpapier
(DTC's) fors af, met meer dan 4 miljard euro.

bron:CBS