Ambtenaren: professionele power boven parafen en procedures

Ontevreden en veranderbereid. Dat zijn ambtenaren, getuige de cultuurmeting bij de overheid. De intern gerichte, beheersmatige cultuur moet plaats maken voor een extern gerichte, vernieuwende, flexibele en mensgerichte cultuur. Ambtenaren stemmen voor een flinke verandering. Wat gaan wij nu stemmen?

De invullers ervaren een intern gerichte, degelijk georganiseerde hiërarchiecultuur met een goede dosis mensgerichte familiecultuur. Maar de gewenste situatie, Overheid 2.0 zogezegd, is uitgesproken meer dynamisch en vernieuwend. Snelheid en openheid, innovaties, professionele vrijheid en verantwoordelijkheid, flexibiliteit en een extern gerichte blik moeten belangrijker worden dan parafen en procedures. Daarnaast mag de persoonlijke familiecultuur blijven. Aldus de ambtenaar.

De scores zijn behoorlijk uitgesproken en representatief. Dat betekent dat er heel wat broeit en bloeit bij de overheid, hoe divers de verschillende diensten ook zijn. Het nu gratis te downloaden sectorrapport biedt het totaalplaatje. De subsectoren, zoals Gemeenten en Ministeries, volgen binnenkort.

Meer informatie over het OCAI

Het Organizational Cultural Assessment Instrument is ontwikkeld door Cameron & Quinn en meet niet alleen de huidige, maar ook de gewenste cultuur. Daaruit komt een profielmix van 4 typen organisatiecultuur: familiecultuur, adhocratiecultuur, marktcultuur of hiërarchiecultuur. Het verschil tussen huidige en gewenste cultuur is interessant: in hoeverre wenst men verandering? Het meetinstrument staat online en is gratis voor individuele invullers op www.ocai-online.nl

Om de 3 maanden stelt OCAI Online een cultuurprofiel op van een Nederlandse sector, gebaseerd op de database met geanonimiseerde meetresultaten. Eerder publiceerden we over de werkcultuur in de financiële sector en de zorg. Het sectorrapport organisatiecultuur bij de overheid is gratis te downloaden van de website OCAI Online.

Het rapport is gratis te downloaden op http://www.ocai-online.nl/downloads/documenten.htm
Lees het blog artikel hierover op http://www.ocai-online.nl/blog/2010/03/organisatiecultuur-bij-de-overheid/#more-156