In 2006 gebruikte bijna de helft van de
Nederlandse internetgebruikers internet voor diensten van de
overheid. Daarnaast gaf 15 procent aan dat in de toekomst te willen
doen. Dat blijkt uit de tellingen van het CBS.

Vooral belastingaangifte via internet
populair

Bij de internetgebruikers, die reeds
gebruik maakten van overheidsdiensten via internet of van plan
waren dat te doen, was de belastingaangifte de digitale
overheidsdienst die zij het meest gebruikten. Zeven van de tien
personen uit deze groep deden digitaal aangifte. Dit aandeel zal de
komende jaren nog verder stijgen: 18 procent van deze groep
internetgebruikers gaf namelijk aan de belastingaangifte in de
toekomst via internet te willen doen.

Groot deel heeft wel interesse in
overheidssites

Behalve voor belastingaangifte hadden de
Nederlandse internetgebruikers ook belangstelling om andere
overheidszaken via internet af te handelen. Zij wilden vooral
adreswijzigingen via internet doorgeven (85 procent) en documenten
als een paspoort of rijbewijs aanvragen (74 procent).

Ook bezwaar tegen internet

Meer dan een derde van de Nederlandse
internetgebruikers had bezwaar tegen het gebruik van internet om
contacten met de diverse overheidsdiensten te hebben. Voor deze
groep was het ontbreken van persoonlijk contact in 35 procent van
de gevallen de voornaamste reden. Ook het uitblijven van een
onmiddellijke reactie (16 procent) en de bezorgdheid over de
beveiliging van gegevens (13 procent) waren redenen om af te zien
van het doen van zaken met de overheid via internet.

bron:CBS