De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK)
is van mening dat ZonMw, de kwakzalverij in Nederland bevordert. De
VtdK heeft daarom aan deze (semi)overheidsinstelling de Meester
Kackadorisprijs 2006 toegekend. De missie van ZonMw is door het
uitzetten van onderzoeksgelden, de kwaliteit van de Nederlandse
gezondheidszorg te bevorderen. Zij heeft daarvoor een jaarbudget
van ongeveer 100 miljoen euro. In november 2004 verscheen bij ZonMw
op initiatief van het ministerie van VWS een rapport getiteld:
'Onderzoek op het gebied van Complementaire Behandelwijzen: stand
van zaken en een plan van aanpak'. Het rapport was opgesteld door
de voorbereidingscommissie Complementaire Behandelwijzen van ZonMw.
Drie van de zes leden waren uit het alternatieve circuit afkomstig,
een natuurarts, een homeopaat en een acupuncturist. De commissie
bestond verder uit twee epidemiologen en een klinisch psycholoog.
Het is de jury van de meester Kackadorisprijs een raadsel wat ZonMw
heeft bezield om zo'n diepe knieval te maken voor de alternatieve
behandelwijzen en een commissie samen te stellen die voor de helft
uit kwakzalvende artsen bestond. Ook het ontbreken van enigerlei
inbreng uit de klinisch-specialistische disciplines is opvallend.

Het rapport geeft een opsomming van de
activiteiten op het terrein van de alternatieve behandelwijzen in
binnen- en buitenland zonder ook maar ergens te komen tot een
kritische analyse en waardering van deze zaken. Dit is ongehoord
voor een rapport van een wetenschappelijke organisatie als ZonMw.
Het controversiële beleid van de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) wordt beschreven zonder toevoeging van een eigen beoordeling.
Het rapport is doorspekt met de bekende, vage
kwakzalversterminologie, zoals 'holistische benadering',
'geneesmiddelenbeeld', 'kleurentherapie', 'autonomie van
patiënten', 'geïndividualiseerde behandelingen'. Er
staan ook literatuuroverzichten in, opgesteld door de drie
alternatieve leden uit de commissie. Zoals te verwachten bevatten
zij een selectieve bloemlezing van positieve onderzoeksresultaten.
De epidemiologen in de commissie hebben het blijkbaar niet nodig
gevonden hier kritische noten bij te plaatsen.

In het rapport wordt tenslotte een voorstel gedaan om het
wetenschappelijk onderzoek naar alternatieve behandelwijzen uit het
slop te halen door alternatieve artsen middels een 'intensieve
cursus' van ongeveer twaalf dagdelen op te leiden tot
wetenschappelijk onderzoekers. Hierna zouden de alternatieve artsen
zelf in staat moeten zijn om subsidies binnen te halen in het
reguliere medische circuit. Men zal bij ZonMw, dat een centrale rol
heeft bij de beoordeling van medisch wetenschappelijk onderzoek,
toch niet serieus denken dat men alternatief werkende artsen in 12
dagdelen grondig kan bijscholen in de methodologie van
wetenschappelijk onderzoek? De opleiding tot wetenschappelijk
onderzoeker duurt immers gemiddeld 3-4 jaar! Die 12 dagdelen zullen
zelfs te kort zijn om alle foute ideeën uit hun alternatieve
hoofden te verwijderen. Door het ministerie van VWS is voor deze
opleiding 190.000 euro ter beschikking gesteld aan ZonMw. Uiteraard
weggegooid geld. Dit jaar hebben vijf acupuncturisten, vijf
homeopaten en vijf natuurartsen de stoomcursus wetenschappelijk
onderzoeker gevolgd op het onderzoeksinstituut EMGO van de VU.

Met het rapport 'Onderzoek op het gebied
van Complementaire Behandelwijzen: stand van zaken en een plan van
aanpak', de subsidie van 190.000 euro en de wetenschappelijke
spoedcursus voor alternatieve artsen, heeft ZonMw de kwakzalverij
in Nederland op ongekende wijze gelegitimeerd en daarmee de meester
Kackadorisprijs dubbel en dwars verdiend.

De meester Kackadorisprijs is genoemd naar
een middeleeuwse kwakzalver en is bestemd voor een instelling of
persoon die het afgelopen jaar de kwakzalverij het meest heeft
bevorderd.

bron:Vereniging tegen kwakzalverij