Een kleine dertig overlastveroorzakers
zijn dinsdag 24 april door de Amsterdamse politie van straat
gehaald tijdens de binnenstadsactie “Spring Cleaning”.
Zij kwamen allemaal bij de ketenunit terecht waar
hulpverleningsinstanties hen een zorgaanbod deden.

Uitgeteld door drank en drugs ligt een
zichtbaar mishandelde vrouw languit op haar rug op het bankje van
het arrestantenverblijf in bureau IJ-tunnel. Als de deur van het
vertrek openzwaait, opent ze haar ogen, waarvan één
rooddoorlopen is en zwartomrand door klappen die ze heeft gehad. Ze
komt overeind, het is tijd om met de man van de GGD te praten over
hoe het nu verder moet.

De verslaafde vrouw is een paar uur eerder
in laveloze toestand aangehouden in de binnenstad. Het Wallengebied
en de Nieuwmarkt staan deze week in het teken van de actie
“Spring Cleaning”. Bij deze districtsactie staat de
aanpak van dealers, verslaafden en veelplegers centraal. De
overlastveroorzakers die gisteren werden opgepakt, kwamen bij de
ketenunit terecht waar politie, justitie, GGD, GGZ, reclassering,
verslavingszorginstelling Jellinek en de Dienst Werk en Inkomen
samen bepalen hoe de “patiënten” kunnen worden
geholpen. Dat is soms op vrijwillige basis, maar ook de gedwongen
ISD-maatregel (inrichting stelselmatige daders) kan een optie zijn.
Kortom: zorg en straf op maat.

Roes uitslapen

Eind van de middag is het tijd voor
overleg. Een man of tien van de ketenunit zit met elkaar om de
tafel om de tot dan toe binnengehaalde klanten bespreken. Zo'n
twaalf overlastveroorzakers zijn al aangehouden. Zij zitten beneden
in het arrestantenverblijf. 'Zodra ze haar roes heeft uitgeslapen
en weer aanspreekbaar is, gaan we crisisopname in de Jellinek
voorstellen', klinkt het als de zaak van de dronken vrouw wordt
besproken. De vrouw heeft onlangs haar woning moeten verlaten omdat
ze te veel overlast veroorzaakte. Ze heeft geen normaal dag- en
nachtritme. Nu ze weer dakloos is, gedraagt ze zich hinderlijk op
straat. Jan van de GGD stelt voor om verder met de Jellinek te
overleggen. Hij wil meer weten over de vriend van de vrouw. 'Het
is een zieke relatie. Hij slaat haar bijvoorbeeld, maar ze komt
telkens weer bij hem terug. Daar moeten we iets aan doen. Misschien
ook samen met de politie als we weten wie het is.'

In totaal zijn dinsdag 24 april 26
overlastveroorzakers aangehouden. Vijftien van hen zijn
veelplegers, van wie er vier nieuwe opkomende veelplegers zijn. Ook
van hen zal een zogeheten ketenkaart worden gemaakt. Alle
instanties van de ketenunit zetten hierin hun informatie over een
bepaald persoon. Deze kaarten worden continu ge-update. Wekelijks
is er overleg met alle partijen van de ketenunit. Dagelijks zitten
politie, justitie en Jellinek bij elkaar op de ketenunit van de
Beursstraat. En de mensen die nu worden besproken, worden
gevolgd.

Rond zeven uur 's avonds heeft de GGD in
het arrestantenverblijf gesproken met de verslaafde vrouw. 'Ik heb
twee keer crisisopvang voorgesteld, maar dat wil ze niet. Ze gaat
nu met haar mentor van de Jellinek praten over een langere opname
om iets te doen aan haar alcohol- en cocaïneverslaving.' Met
een proces-verbaal op zak vanwege openbare dronkenschap mag de
vrouw niet veel later het arrestantenverblijf verlaten. Ze heeft
haar roes uitgeslapen, een maaltijd gehad en zal
hoogstwaarschijnlijk binnenkort voor langere tijd in de Jellinek
worden opgenomen.

bron:Politie Amsterdam-Amstelland