Thuiszorgorganisaties en gemeenten
inventariseren de mogelijke problemen rond werkgelegenheid. De
werkgelegenheidsproblemen in de thuiszorg spelen zich af op lokaal
en regionaal niveau. Dit staat in een brief die staatssecretaris
Bussemaker naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De afgelopen week is overleg gevoerd door
het ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG),
de werkgevers- en werknemersorganisaties in de thuiszorgbranche.
Daarbij is afgesproken dat de betrokken organisaties overleggen
over de personele gevolgen van de veranderingen in de thuiszorg
door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
per 1 januari 2007. Het gaat om het voorkomen van (collectief)
ontslag, het voorkomen van gedwongen overgang naar alphahulp en het
bieden van goede ondersteuning aan diegenen die dat nodig
hebben.

Volgens de betrokken partijen is er sprake
van lokale –‘arbeidsmarktknelpunten’. In een
eerdere overeenkomst van werkgevers, werknemers, gemeenten en VWS
is 20 miljoen euro gereserveerd om incidentele problemen op te
lossen.

bron:VWS