Er waait een stevige bries door ons land. Het poldermodel verkeert in een crisis. De arbeidsverhoudingen zijn veranderd en het hele sociale en politieke klimaat is drastisch gewijzigd. Tà³ch zal de overlegeconomie blijven voortbestaan, menen Paul Valk en Giel Schikhof in hun publicatie 'Koorddansers in de polder', die ze dinsdag 21 juni hebben aangeboden aan de voorzitter van SER, Herman Wijffels.

Poldermodel
De auteurs hebben onderzocht hoe het poldermodel Nederland in de genen zit en ze onderwerpen het model aan een grondige analyse. Hun conclusie is dat deze bestuursvorm zich met behoud van karakter aanpast aan de veranderde maatschappelijke omstandigheden. Paul Valk; 'Met ons boek willen we laten we zien hoe zeer het poldermodel is verbonden aan een Nederlandse samenleving die wordt gekenmerkt door pluriformiteit.'

Zwaartekracht
Bij het in ontvangst nemen, gaf Wijffels aan dat de publicatie goed weergeeft hoe sociaal-economisch beleid in Nederland wordt gemaakt en wat de factoren zijn waaraan het poldermodel ten grondslag ligt. Wijffels: 'De tijd van de grote papa's is voorbij. De zwaartekracht ligt allang niet meer in Den Haag. Het zijn de mensen zelf in de sectoren en ondernemingen, die het moeten doen.' Volgens Wijffels is de publicatie een 'mooi werk'voor alle middelbare scholen.

Koorddansers
In de publicatie komen ook enkele belangenbehartigers uit de overlegeconomie, zoals Eric Fischer, directeur van het Verbond van Verzekeraars en Henk van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten, aan het woord. Zij zijn de koorddansers in de polder: getraind om vooruit te kijken. Ze vinden hun evenwicht en vervolgen hun weg, nu eens snel, dan weer langzaam en altijd zonder vangnet.

bron:Wispa